;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Tiêm cân gan chân

VẠT CÂN - DA GAN CHÂN TRONG

Đây là m ột vạt da - cân có cảm giác, đư ợc nuôi dư ỡng bởi đ ộng mạch gan chân trong và cảm giác bởi thần kinh gan chân trong. Vạt đư ợc chỉ định che phủ các khuyết hổng vùng mắt cá, gót chân và sau củ gót.Tuy nhiên vạt này dùng đ ể che phủ khuyết hổng vùng củ đệm gót là hay nhất vì vạt có cảm giác và có cấu trúc phù hợp với vùng tỳ đè. Như ợc đi ểm lớn nhất của vạt là đ ể lại sẹo lớn ở vùng gan chân ít nhiều ảnh hư ởng đ ến hoạt đ ộng của người bệnh.

I. ĐẠI CƯƠNG


Đây là m ột vạt da - cân có cảm giác, đư ợc nuôi dư ỡng bởi đ ộng mạch gan
chân trong và cảm giác bởi thần kinh gan chân trong. Vạt đư ợc chỉ định che phủ
các khuyết hổng vùng mắt cá, gót chân và sau củ gót.Tuy nhiên vạt này dùng đ ể
che phủ khuyết hổng vùng củ đệm gót là hay nhất vì vạt có cảm giác và có cấu
trúc phù hợp với vùng tỳ đè. Như ợc đi ểm lớn nhất của vạt là đ ể lại sẹo lớn ở
vùng gan chân ít nhiều ảnh hư ởng đ ến hoạt đ ộng của người bệnh.

II. CHỈ ĐỊNH


- Khuyết hổng phần mềm vùng mắt cá, gót chân và sau củ gót
- Lộ xương vùng m ắt cá, gót chân và sau củ gót

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


- Vết thương ph ần mềm còn viêm nhiễm
- Còn rối loạn dinh dư ỡng như phù n ề nhiều, nhiều nốt phỏng
- Lộ xương nhưng còn viêm nhi ễm
- Có các bệnh toàn thân như đái tháo đư ờng, tim mạch… c ần đi ều trị ổn
định trư ớc khi tiến hành

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa chấn thương ch ỉnh hình đư ợc đào
tạo.
2. Phương ti ện
Ga rô, dụng cụ mổ thông thư ờng, chỉ khâu các loại
3. Ngư ời bệnh
- Vùng mổ được thay băng và vệ sinh sạch sẽ
- Chuẩn bị mổ như các người bệnh mổ chi dư ới
4. Hồ sơ b ệnh án: theo đúng quy đ ịnh
141

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


- Kiểm tra hồ sơ đã đúng và đ ầy đ ủ theo yêu cầu chưa?
- Kiểm tra ngư ời bệnh đã đúng và đã đư ợc chuẩn bị đúng yêu c ầu chưa?
1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống
2. Kỹ thuật
Ga-rô đùi
- Thì 1:
Cắt lọc, rạch rộng vết thương, làm s ạch tổ chức dập nát, làm sạch đ ầu
xương gãy (n ếu có gãy xương), có th ể lấy bỏ các mảnh xương v ụn, các mảnh
xương l ớn nên đ ặt lại
Trường hợp viêm khuyết hổng phần mềm, thì phải cắt bỏ tổ chức viêm và
hoại tử, đ ục bỏ xương viêm, xương ch ết (nếu có). Việc XỬ TRÍ tổn thương này
có thể phải làm nhiều lần
Tưới rửa vết thương b ằng ôxy già và nư ớc muối sinh lý 0,9% nhiều lần
- Thì 2: Thiết kế vạt và bóc vạt
Thì 1 và thì 2 có thể thực hiện một lần hoặc cách nhau 5-7 ngày tùy theo
trình đ ộ của phẫu thuật viên và tình trạng người bệnh. Nếu nghi ngờ còn hoại tử
thì chưa đư ợc tạo vạt.
Thiết kế vạt theo khuyết hổng phần mềm, trục của vạt là đ ộng mạch gan
chân trong. Vạt bao gồm da-cân nằm giữa gót và nền đ ốt các xương bàn chân
ngoại trừ bờ ngoài nền đ ốt bàn chân V, kích thư ớc tối đa 10*10 cm. Trư ớc tiên
rạch da cạnh trong của vạt cùng với cân cơ d ạng ngón cái. Phẫu tích ra ngoài
cho đ ến khi gặp vách gian cơ d ạng ngón cái và cơ g ấp ngắn ngón chân.Kéo cơ
dạng ngón cái vào trong đ ể nhìn rõ bó mạch thần kinh gan chân trong. Đi ểm
dừng của đư ờng rạch da phía trong ở sau là đi ểm cách đ ỉnh mắt cá trong 3 cm,
ở trước là sau chỏm xương bàn 1 là 2 cm. Cắt nguyên ủy cơ d ạng ngón cái đ ể
bộc lộ bó mạch thần kinh gan chân trong. Dễ dàng bóc tách nhánh thần kinh chi
phối cảm giác cho đ ảo da từ thần kinh gan chân trong. Tiếp theo rạch da và cân
142
gan chân ở cạnh xa của vạt, cẩn thận không làm tổn thương n hánh thần kinh chi
phối cảm giác ngón cái. Cuối cùng cạnh ngoài và cạnh sau đư ợc cắt cùng cân.
Bóc tách da-cân ra khỏi cơ g ấp ngắn ngón chân. Chú ý khi bóc vạt đ ến đâu thì
khâu cố định cân vào da đ ến đó. Chi ều dài cuống vạt khoảng 4-5 cm. Nếu cần
cuống vạt dài hơn thì có th ể thắt một số nhánh của đ ộng mạch gan chân ngoài
để lấy một đo ạn đ ộng mạch chày sau làm cuống vạt. Tháo ga rô kiểm tra máu
chảy qua mép vạt. Cầm máu khu vực cho vạt, đ ặc biệt các nhánh nối với đ ộng
mach gan chân ngoài.
- Thì 3: Xoay vạt về nơi có khuy ết hổng.
Sau khi kiểm tra bảo đ ảm sự chắc chắn sống của vạt thì xoay vạt về vùng
nhận. Rạch da và phần mềm theo hư ớng về chỗ khuyết hổng cần che phủ. Vạt
được đ ặt vào vị trí, cuống vạt đư ợc đ ặt trong đư ờng hầm. Đ ặt dẫn lưu ho ặc bấc
hút dư ới vạt.
- Thì 4: Che phủ da vùng cho:
Khâu khép bớt diện tích sau đó có th ể ghép da dầy hoặc da nửa dày vào
vùng vừa cho

VI. THEO DÕI

VÀ ĐI ỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT
- Điều trị kháng sinh 5 - 7 ngày
- Thuốc chống phù nề, chống đông
- Ghép da mỏng lên vạt nếu vạt sống tốt (thông thư ờng sau 5 - 7 ngày)
- Rút dẫn lưu sau 48h, thay băng hàng ngày, phát hi ện các biến chứng
chảy máu, nhiễm khuẩn

VII. TAI BIẾN

VÀ XỬ TRÍ
- Cắt đ ứt cuống vạt à ngừng cuộc mổ thay bằng kỹ thuật khác ở cuộc
mổ khác
- Chảy máu: cần tìm nguyên nhân và XỬ TRÍ theo nguyên nhân
- Theo dõi vạt; Nếu vạt có màu hồng tươi ch ứng tỏ vạt đư ợc tư ới máu tốt,
nếu vạt có màu tím, phù nề là có cản trở máu tĩnh m ạch, có thể cắt bớt chỉ để
143
giảm sức căng c ủa vạt, nếu vạt nhợt màu, khô, chứng tỏ vạt đư ợc cấp máu kém,
dễ hoại tử. Nếu vạt hoại tử cần cắt lọc làm sạch và chọn kỹ thuật khác cho phù
hợp


144
59. PHẪU THUẬT ĐI ỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM 1/3 TRÊN

Tốp bệnh viện thực hiện : Tiêm cân gan chân
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status