;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Pneumocystis jirovecii nhuộm soi

ĐỊNH LƯỢNG TSH (THYROID STIMULATING HORMONE)

TSH (kích giáp trạng tố) là glycoprotein có trọng lượng phân tử 30 000 daltons bao gồm 2 tiểu đơn vị là chuỗi β và chuỗi α. Chuỗi β mang thông tin sinh học của TSH, còn chuỗi α giống với chuỗi α của LH, FSH và hCG. TSH được tiết ra bởi tế bào ưa kiềm ở thùy trước tuyến yên và cũng có nhịp ngày đêm. Xét nghiệm TSH thường được chỉ định trong các bệnh của tuyến giáp như cường giáp, suy giáp... TSH được định lượng bằng phương pháp miễn dịch sa ndwich sử dụng công nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. TSH có trong mẫu thử đóng vai trò kháng nguyên được kẹp giữa hai kháng thể, kháng thể thứ nhất là kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng TSH đánh dấu biotin, kháng thể thứ hai là kháng thể đơn dòn g đặc hiệu kháng TSH đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát quang) tạo thành phức hợp miễn dịch kiểu sandwich. Cường độ phát quang tỷ lệ thuận với nồng độ TSH có trong mẫu thử.

I.NGUYÊN LÝ
TSH (kích giáp trạng tố) là glycoprotein có trọng lượng phân tử 30 000 daltons
bao gồm 2 tiểu đơn vị là chuỗi β và chuỗi α. Chuỗi β mang thông tin sinh học của
TSH, còn chuỗi α giống với chuỗi α của LH, FSH và hCG. TSH được tiết ra bởi tế
bào ưa kiềm ở thùy trước tuyến yên và cũng có nhịp ngày đêm. Xét nghiệm TSH
thường được chỉ định trong các bệnh của tuyến giáp như cường giáp, suy giáp...
TSH được định lượng bằng phương pháp miễn dịch sa ndwich sử dụng công
nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. TSH có trong mẫu thử đóng vai trò
kháng nguyên được kẹp giữa hai kháng thể, kháng thể thứ nhất là kháng thể đơn dòng
đặc hiệu kháng TSH đánh dấu biotin, kháng thể thứ hai là kháng thể đơn dòn g đặc
hiệu kháng TSH đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát quang) tạo thành phức
hợp miễn dịch kiểu sandwich. Cường độ phát quang tỷ lệ thuận với nồng độ TSH có
trong mẫu thử.
II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
01 cán bộ đại học , 01 kỹ thuật viên chuyên ngành hóa sinh
2. Phương tiện, hóa chất
- Phương tiệ n: Máy xét nghiệm như Cobas e411, e170. e601, Architect….
- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm TSH, chất chuẩn TSH, chất kiểm tra chất lượng TSH.
4. Người bệnh
Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc l ấy máu để làm xét nghiệm.
4. Phiếu xét nghiệm
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn
đoán của người bệnh và ghi rõ chỉ định xét nghiệm
III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
- Lấy 3 ml máu tĩnh mạch vào ống khô ng có chất chống đông hay ống có chất chống
đông là NH4,Li, Na-Heparin và K3-EDTA, Natri Citrat, Na fluoride, K Oxalate. Máu
không vỡ hồng cầu.
- Sau khi lấy máu, đem ly tâm tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.
- Bệnh phẩm ổn định 7 ngày ở 2 -8°C, 1 tháng ở -20°C. 453
- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi
phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất
lượng nên phân tích trong vòng 2 giờ.
2. Tiến hành kỹ thuật
- Máy phân tích cần chu ẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được cài
đặt chương trình xét nghiệm TSH. Máy đã được chuẩn với xét nghiệm TSH. Kết quả
kiểm tra chất lượng với xét nghiệm TSH đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép
và không vi phạm luật kiểm tra chất lư ợng.
- Người thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin người bệnh và chỉ định xét
nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng (nếu có).
- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích .
- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm .
- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy .
- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó in báo cáo hoặc ghi kết quả vào
phiếu xét nghiệm để trả cho người bệnh .
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Giá trị tham chiếu : 0.27 - 4.2 µIU/ml.
- TSH máu tăng trong: Suy tuyến giáp nguy ên phát.
- TSH máu giảm trong: Cường tuyến giáp (Basedow) , Thiểu năng vùng dưới đồi yên ,
Điều trị bằng thyroxin .
V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
- Những yếu tố gây nhiễu cho kết quả xét nghiệm . Kết quả xét nghiệm không bị ảnh
hưởng khi:
+ Huyết thanh vàng: Bil irubin < 41="" mg/dl="" .="">
+ Tán huyết: Hemoglobin <1.0 g/dl.="">
+ Huyết thanh đục: Triglyceride < 1500="" mg/dl.="">
+ Biotin <60 ng/ml.="" trường="" hợp="" người="" bệnh="" sử="" dụng="" biotin="" với="" liều=""> 5
mg/ngày cần lấy máu xét nghiệm ít nhất 8h sau khi sử dụng Biotin lần cuối.
+ RF <3250 iu/ml="">
+ Không có hiệu ứng “high -dose hook” khi nồng độ TSH tới 1000 µIU/ml.
- Khắc phục: Có thể hòa loãng bệnh phẩm và thực hiện lại xét nghiệm sau đó nhân kết
quả với độ hòa loãng (Trường hợp có hòa loãng tự động trên máy thì kết quả không
cần nhân với đ ộ hòa loãng do máy đã tự tính toán). 454
163

Tốp bệnh viện thực hiện : Pneumocystis jirovecii nhuộm soi
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status