;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG

Thắt đ ộng mạch tử cung là thủ thuật làm tắc nghẽn luồng máu chảy trong động mạch tử cung, do đó làm gi ảm lưu lư ợng máu tới tử cung.

I. ĐẠI CƯƠNG


Thắt đ ộng mạch tử cunglà thủ thuật làm tắc nghẽn luồng máu chảy trong
động mạch tử cung, do đó làm gi ảm lưu lư ợng máu tới tử cung.

II. CHỈ ĐỊNH


- Chảy máu ở buồng tử cung do những nguyên nhân khác nhau.
- Chảy máu ở vùng rau bám trong rau tiền đ ạo.
- Đờ tử cung.
III. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
- Bác sĩ chuyên khoa Phụ sản đã đư ợc đào t ạo.
- Rửa tay, mặc áo, đ ội mũ, đeo kh ẩu trang, đi găng tay vô khu ẩn.
2. Phương tiện
- Dụng cụ phẫu thuật trung phẫu.
- Chỉ tiêu, kim lớn, tan nhanh.
3. Người bệnh
- Được chuẩn bị như m ột trư ờng hợp phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa.
- Người bệnh được tư v ấn mục đích, tai bi ến có thể gặp phải khi thực hiện.
I

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


* Thì 1. Mở phúc mạc đo ạn dư ới.
- Đường rạch ngang đo ạn dư ới thấp.
- Nếu thắt đ ộng mạch tử cung ngay sau khi phẫu thuật lấy thai thì sử dụng
đường rạch ngang đo ạn dư ới ở thì phẫu thuật lấy thai.
* Thì 2. Bóc tách lá phúc mạc trư ớc và sau, bộc lộ động mạch tử cung ở vị trí
động mạch đ ổi hư ớng từ đáy dây ch ằng rộng quặt ngư ợc lên mặt bên thân tử cung.
* Thì 3. Thắt đ ộng mạch tử cung.
- Sau khi bộc lộ động mạch dùng chỉ perlon luồn qua đ ộng mạch và thắt đ ộng
mạch tử cung bên phải và bên trái.
- Trong trư ờng hợp có thai, cuống mạch phát triển, bóc tách có nguy cơ ch ảy
máu nhiều, có thể dùng kim chọc qua mặt dư ới cuống mạch lấy cả tổ chức cơ t ử
cung và buộc.
Thắt đ ộng mạch tử cung bằng cách khâu cả tổ chức quanh đ ộng mạch.
* Thì 4. Khâu phúc mạc rồi tiếp tục thắt đ ộng mạch đ ối diện.
V. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ
- Khi thắt đ ộng mạch tử cung ở thấp có thể thắt vào niệu quản, trong trư ờng hợp
đó ph ải mổ và tháo ra. 54

- Huyết tụ khi kim chọc vào búi mạch trong trư ờng hợp không bóc tách hai lá
của dây chằng rộng đ ể bộc lộ động mạch tử cung. Cần kẹp chặn ngay các mạch
máu ở phía dư ới dây chằng rộng đ ề phòng máu tụ lan ra đáy ch ậu và thành tử cung.

Tốp bệnh viện thực hiện : Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status