;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Phẫu thuật tạo hình vành tai kết hợp các bộ phận xung quanh

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÀNH TAI

- Tạo hình vành tai là một trong những phẫu thuật tạo hình khó khăn do cấu trúc giải phẫu của vàn h tai phức tạp nhiều chỗ lồi lõm, sụn vành tai lại có cấu trúc kh ng giống với bất cứ sụn nào trên cơ thể. Độ tuổi để tiến hành tạo hình vành tai trên ngư i bệnh thiểu sản vành tai dựa trên các yếu tố sau + Kích thước của vành tai khi trưởng thành + Kích thước của sụn tự thân + Những ảnh hưởng tới tâm lý của tr do thiểu sản vành tai.

I. ĐẠI CƯƠNG


- Tạo hình vành tai là một trong những phẫu thuật tạo hình khó khăn do
cấu trúc giải phẫu của vàn h tai phức tạp nhiều chỗ lồi lõm, sụn vành tai lại có
cấu trúc kh ng giống với bất cứ sụn nào trên cơ thể. Độ tuổi để tiến hành tạo
hình vành tai trên ngư i bệnh thiểu sản vành tai dựa trên các yếu tố sau
+ Kích thước của vành tai khi trưởng thành
+ Kích thước của sụn tự thân
+ Những ảnh hưởng tới tâm lý của tr do thiểu sản vành tai.

II. CHỈ ĐỊNH


- Tổn khuyết toàn bộ vành tai do chấn thương
- Thiểu sản vành tai hoặc kh ng có vành tai
III. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
Bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng, phẫu t huật viên tạo hình
2. Phương tiện
- Bộ dụng cụ vi phẫu và các loại kim, chỉ khâu
- Thước đo, bút vẽ
- Khung vành tai mẫu
3. Người bệnh
- Đư c khám, đánh giá tổn thương, vạch kế hoạch
- Nhịn ăn uống, cho kháng sinh dự phòng.
4. Hồ sơ bệnh án
- Giải thích ch o gia đình ngư i bệnh: những triển vọng của phẫu thuật,
các nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra trong phẫu thuật.
- Kí cam kết đồng ý phẫu thuật đầy đủ theo quy định.
I

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra lại bộ x t nghiệm cơ bản, giấy cam kết phẫu thuật.
2. Kiểm tra người bệnh
Tình trạng toàn thân, nhịn ăn uống.
3. Thực hiện kỹ thuật
13
3.1. Gây mê qua ống nội khí quản
3.2. ỹ thuật của Brent với 4 giai đoạn
3.2.1. Giai đo ạn 1: chế tạo khung sụn vành tai bằng sụn sư n đ ối bên.
- Bước 1: lấy mẫu vành tai dựa vào tai bình thư ng với ngư i bệnh thiểu
sản vành tai một bên hoặc tai của mẹ với ngư i bệnh thiểu sản vành tai hai bên.
Căn cứ vào vành tai bình thư ng xác định vị trí và các mốc giải phẫu của vành
tai cần tạo trên ngư i bệnh.
- Bước 2 : phẫu thuật lấy sụn sư n làm vật liệu gh p và t ạo hình khung
sụn vành tai từ sụn sư n cùng bên.
+ Các sụn sư n thứ 6, 7, 8 đối bên đư c sử dụng làm khung sụn.
+ Phần khung cơ bản đư c tạo thành t ừ khớp sụn của sụn sư n thứ 6 và 7.
G luân đư c tạo thành từ phần “di động” của sụn sư n 8.
- Bước 3 : vùi khung sụn xuống dưới da tương ứng với vị trí vành tai đã
đư c định vị ở bước 1.
3.2.2. Giai đo ạn 2: xoay dái tai về đúng v ị trí
Đư c tiến hành sau giai đoạn 1 một khoảng từ 2 - 3 tháng.
3.2.3. Giai đo ạn 3: Nâng toàn bộ vành tai tạo hình mới lên và tạo rãnh sau tai
3.2.4. Giai đo ạn 4: Tạo hình lại bình tai
3.3. Kỹ thuật của Nagata với 2 giai đo ạn
3.3.1. Giai đo ạn 1
Tạo hình khung sụn vành tai từ sụn sư n cùng bên, xoay dái tai về đúng
vị trí và tạo hình bình tai.
- Bước 1 : lấy mẫu vành tai như kỹ thuật của Brent.
- Bước 2 : phẫu thuật lấy sụn sư n làm vật liệu gh p v à tạo hình khung
sụn vành tai từ sụn sư n cùng bên .
+ Các sụn sư n thứ 6, 7, 8, 9 cùng bên đư c sử dụng làm khung sụn.
+ Phần khung cơ bản cũng đư c tạo thành từ khớp sụn sư n thứ 6, 7.
+ G luân và rễ của g luân đư c tạo thành từ sụn sư n thứ 8
+ Còn sụn sư n thứ 9 đư c sử dụng để tạo thành rễ trước, rễ sau của đối
g luân và đối g luân.
- Bước 3: Vùi khung sụn xuống dưới da
- Bước 4 : Xoay dái tai về đúng vị trí và tạo hình bình tai.
3.3.2. Giai đo ạn 2
- Đư c tiến hành sau giai đoạn 1 khoảng 6 tháng
- Một mảnh sụn hình liềm đư c lấy từ sụn sư n thứ 5.
14
- Rạch da dọc rìa g luân về phía sau, sau đó nâng toàn bộ khung sụn và
chèn mảnh sụn hình liềm vào làm trụ chống nâng khung sụn lên.
- Mạc cân cơ thái dương và vạt da trư t ở phía sau đư c k o lên để che
phủ mảnh sụn phía sau.
V. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ
1. Biến chứng tại vị trí lấy sụn sườn ở ngực
- Biến chứng sớm
+ Chảy máu: Mở lại hốc mổ cầm máu
+ Tràn máu, tràn khí màng phổi: Dẫn lưu màng phổi
+ Tắc dẫn lưu ở ngực gây tụ dịch h ốc mổ
+ Hút dẫn lưu liên t ục bằng máy
+ Nếu dẫn lưu v ẫn tắc, mở hốc mổ hút dịch và đ ặt lại dẫn lưu.
- Biế

Tốp bệnh viện thực hiện : Phẫu thuật tạo hình vành tai kết hợp các bộ phận xung quanh
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status