;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu]

ĐỊNH LƯỢNG PTH (PARATHYROID HORMONE)

PTH là hormon của tuyến cận giáp có vai trò trong chuyển hóa canxi (tăng canxi máu). Xét nghiệm PTH thường được chỉ định trong một số bênh như: Cường cận giáp, Loạn dưỡng xương, Suy cận giáp… PTH đượ c định lượng bằng phương pháp miễn dịch sandwich sử dụng công nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. PTH có trong mẫu thử đóng vai trò kháng nguyên được kẹp giữa hai kháng thể, kháng thể thứ nhất là kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng PTH đánh dấu biot in, kháng thể thứ hai là kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng PTH đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát quang) tạo thành phức hợp miễn dịch kiểu sandwich . Cường độ phát quang tỷ lệ thuận với nồng độ PTH có trong mẫu thử.

I.NGUYÊN LÝ
PTH là hormon của tuyến cận giáp có vai trò trong chuyển hóa canxi (tăng
canxi máu). Xét nghiệm PTH thường được chỉ định trong một số bênh như: Cường
cận giáp, Loạn dưỡng xương, Suy cận giáp…
PTH đượ c định lượng bằng phương pháp miễn dịch sandwich sử dụng công
nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. PTH có trong mẫu thử đóng vai trò
kháng nguyên được kẹp giữa hai kháng thể, kháng thể thứ nhất là kháng thể đơn dòng
đặc hiệu kháng PTH đánh dấu biot in, kháng thể thứ hai là kháng thể đơn dòng đặc
hiệu kháng PTH đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát quang) tạo thành phức
hợp miễn dịch kiểu sandwich . Cường độ phát quang tỷ lệ thuận với nồng độ PTH có
trong mẫu thử.
II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
01 cán bộ đại học, 01 kỹ thuật viên chuyên ngành hóa sinh.
2. Phương tiện, hóa chất
- Phương tiện: Máy xét nghiệm như Cobas e411, e170. e601, rchitect….
- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm PTH, chất chuẩn PTH, chất kiểm tra chất lượng
PTH.
3. Người bệnh
Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm.
4. Phiếu xét nghiệm
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn
đoán của người bệnh và ghi rõ chỉ định xét nghiệm
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
- Lấy 3 ml máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống
đông là K3-EDTA. Máu không vỡ hồng cầu.
- Sau khi lấy máu, đem ly tâm tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.
- Bệnh phẩm ổn định 8h ở 15 -25°C, 3 ngày ở 2-8°C, 6 tháng ở -20°C. 393
- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi
phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất
lượng nên phân tích trong vòng 2 giờ.
2. Tiến hành kỹ thuật
- Máy phân tích cần c huẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được cài
đặt chương trình xét nghiệm PTH. Máy đã được chuẩn với xét nghiệm PTH. Kết quả
kiểm tra chất lượng với xét nghiệm PTH đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép
và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.
-Người thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin người bệnh và chỉ định xét
nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng (nếu có).
- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích
- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm .
- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy .
- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó in báo cáo hoặc ghi kết quả vào
phiếu xét nghiệm để trả cho người bệnh .
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Trị số bình thường: 1.6 - 6.9 pmol/l
- PTH máu tăng trong: Cường cậ n giáp, Loạn dưỡng xương , Có thai, loạn sản sinh
dục nữ.
- PTH máu giảm trong: Suy cậ n giáp, Tăng Ca máu không do tuyến cận giáp .
V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
- Sử dụng nhầm chất chống đông (Xét nghiệm yêu cầu sử dụng chất chống đông
EDT ). Khắc phục: Người lấy mẫu má u cần nắm rõ yêu cầu về bệnh phẩm trước khi
lấy máu và lưu ý dùng đúng ống đựng mẫu. Khi nhận mẫu máu, người nhận cũng cần
kiểm tra xem ống máu có đúng yêu cầu không.
- Những yếu tố gây nhiễu cho kết quả xét nghiệm . Kết quả xét nghiệm không bị ảnh
hưởng kh i:
+ Huyết thanh vàng: Bilirubin < 65="" mg/dl="" hay="" 1112="" µmol/l.="">
+ Tán huyết : Hemoglobin <1.1 g/dl.="">
+ Huyết thanh đục: Triglyceride < 1500="" mg/dl.="">
+ Biotin <50 ng/ml.="" trường="" hợp="" người="" bệnh="" sử="" dụng="" biotin="" với="" liều=""> 5
mg/ngày cần lấy máu xét nghiệm ít nhất 8h sa u khi sử dụng Biotin lần cuối.
+ Không có hiệu ứng “ high-dose hook” (Hiệu ứng mẫu bệnh phẩm có nồng độ
cao) khi nồng độ PTH tới 17000 pg/mL hay 1802 pmol/L 394
+ RF <1500 iu/ml="">
- Khắc phục: Có thể hòa loãng bệnh phẩm và thực hiện lại xét nghiệm sau đó nhân kết
quả với độ hòa loãng (Trường hợp có hòa loãng tự động trên máy thì kết quả không
cần nhân với độ hòa loãng do máy đã tự tính toán). 395
141. ĐỊNH LƯỢNG ACTIVE RENI

Tốp bệnh viện thực hiện : Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu]
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status