;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Định lượng Insulin [Máu]

ĐỊNH LƯỢNG GLOBULIN

Định lượng Globulin trong máu của người bệnh bằng cách tính toán dựa trên thông số về định lượng Protein toàn phần và lbumin.

I.NGUYÊN LÝ
định lượng Globulin trong máu của người bệnh bằng cách tính toán dựa trên
thông số về định lượng Protein toàn phần và lbumin.
II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
01 cán bộ đại học, 01 kỹ thuật viên chuyên ngành hóa sinh
2.Phương tiện, hóa chất
- Phương tiện: Máy xét nghiệm như Cobas C501, U 640….
- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần và lbumin, chất chuẩn Protein
toàn phần và lbumin, chất kiểm tra chất lượng Protein toàn phần và lbumin.
3. Người bệnh
Người bệnh cần được giả i thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm.
4. Phiếu xét nghiệm
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn
đoán của người bệnh và ghi rõ chỉ định xét nghiệm
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
- Lấy 3 ml máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống
đông là Heparin, EDT , không sử dụng chất chống đông Fluorid. Máu không vỡ
hồng cầu. Bệnh phẩm ổn định 5 tháng ở 2 -8°C, 2.5 tháng ở 15 - 25°C. 4 tháng ở -15
đến -25°C.
- Sau khi lấy máu, đem ly tâm tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.
- Bệnh phẩm chỉ rã đông 01 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi
phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất
lượng nên phân tích trong vòng 2 giờ.
2. Tiến hành kỹ thuật
- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được cài
đặt chương trình xét nghiệm Protein và lbumin. Máy đã được chuẩn với xét nghiệm
Protein toàn phần và lbumin. Kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghi ệm Protein
toàn phần và lbumin đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm
luật kiểm tra chất lượng. 217
- Người thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin người bệnh và chỉ định xét
nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng (nếu có).
- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích
- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm
- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy
- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó in báo cáo hoặc ghi kết quả vào
phiếu xét nghiệm để trả cho người bệ nh. Kết quả nếu không được máy tự động tính
toán thì tính theo công thức sau:
Globulin = Protein toàn phần - Albumin
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Trị số bình thường: 34 – 48 g/l.
- Globulin máu tăng trong: Các trường hợp viêm cấp hoặc mạn, Đa u tủy xương…
- Globulin máu giảm trong: Trường hợp suy giảm miễn dịch, Bỏng nặng…
V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
Là những sai sót có thể gặp phải khi định lượng Protein toàn phần và lbumin .


218
77

Tốp bệnh viện thực hiện : Định lượng Insulin [Máu]
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status