;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Bơm xi măng vào xương điều trị u xương

GHÉP XƯƠNG TRONG MẤT ĐOẠN XƯƠNG

Mất đo ạn xương có th ể là hậu quả của tổn thương do ch ấn thương gãy xương ho ặc bệnh lý u. Việc ghép xương là c ần thiết đ ể phục hồi cấu trúc giải phẫu, chiều dài đo ạn chi đ ể có thể đảm bảo đư ợc chức năng c ủa đo ạn chi đó.

I. ĐẠI CƯƠNG


Mất đo ạn xương có th ể là hậu quả của tổn thương do ch ấn thương gãy
xương ho ặc bệnh lý u. Việc ghép xương là c ần thiết đ ể phục hồi cấu trúc giải
phẫu, chiều dài đo ạn chi đ ể có thể đảm bảo đư ợc chức năng c ủa đo ạn chi đó.

II. CHỈ ĐỊNH


- Mất đo ạn xương do ch ấn thương
- Mất đo ạn xương do b ệnh lý đã c ắt đo ạn xương

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


- Biểu hiện nhiễm trùng tại chỗ chưa ổn đ ịnh
- Biểu hiện bệnh lý u ác tính, có nguy cơ tái phát

IV. CHUẨN BỊ


- Garo hơi ho ặc garo chun
- Bộ dụng cụ phẫu thuật xương cơ b ản: pince, kéo, farabeuf, kìm cặp
xương, lóc xương, …
- Dụng cụ cố định xương: đinh n ội tủy hoặc nẹp vít và các vít
- Phẫu thuật viên chấn thương ch ỉnh hình, 2 phụ phẫu thuật và dụng cụ
viên

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


- Gây mê toàn thân hoặc tê vùng
- Sát trùng vùng mổ và vùng gai chậu trư ớc trên cùng bên
- Garo vùng mổ
- Rạch da, tách cơ vào xương
- Làm sạch tổ chức xơ v ị trí mất đo ạn xương
- Kết hợp xương b ằng nẹp vít hoặc đinh n ội tủy, đ ảm bảo đ ủ chiều dài và
trục chi
- Rạch da vị trí gai chậu trư ớc trên
18
- Bóc tách phần mềm vào xương
- Đục gai chậu trư ớc trên, lấy xương ghép. Kích thư ớc tùy theo kích thư ớc
mất đo ạn
- Bơm r ửa, làm sạch vị trí mất đo ạn xương
- Làm sạch mảnh xương ghép, ch ỉnh sửa cho phù hợp với vị trí mất đo ạn
- Ghép xương ghép vào vị trí cần ghép, nhồi thêm phần xương x ốp xung
quanh.
- Dẫn lưu vùng m ổ
- Phục hồi phần mềm theo giải phẫu
- Băng
- Phục hồi phần mềm vùng lấy xương ghép ở gai chậu trư ớc trên

VI. THEO DÕI


- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Tình trạng liền xương theo th ời gian

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN


- Nếu chảy máu: băng ép ch ặt vùng mổ, nếu không cải thiện phải mổ lại
kiểm tra
- Nếu biểu hiện nhiễm trùng: săn sóc t ại chỗ, thay kháng sinh phổ rộng

19

Tốp bệnh viện thực hiện : Bơm xi măng vào xương điều trị u xương
dịch vụ hay xem
Danh sách bệnh viện thực hiện
; DMCA.com Protection Status