;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Bóc nang tuyến Bartholin

BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

- Viêm tuyến Bartholin có rò hoặc không rò. - Nang tuyến Bartholin

I. CHỈ ĐỊNH
- Viêm tuyến Bartholin có rò hoặc không rò.
- Nang tuyến Bartholin
II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Nang tuyến Bartholin đang trong giai đo ạn viêm (sưng, nóng, đ ỏ, đau)
III. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
Bác sỹ chuyên ngành Phụ - Sản
2. Phương tiện
Bộ dụng cụ tiểu thủ thuật
3. Người bệnh
Đồng ý làm thủ thuật, có giấy cam đoan
4. Hồ sơ b ệnh án
Hoàn thiện hồ sơ g ồm: khám, hội chẩn, hoàn thiện bộ xét nghiệm máu.
I

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


Ø Thì 1. Rạch da
- Có thể sử dụng các đư ờng rạch đ ể vào tuyến tùy theo tác giả.
+ Đường rạch giữa nếp gấp môi lớn và môi bé.
+ Đường rạch ở mặt ngoài môi lớn (đường Halban)
+ Đường rạch bờ môi lớn chỗ căng ph ồng của tuyến dọc theo cả chiều dài của
khối u (Lieffring).
Ø Thì 2. Bóc tách tuyến.
- Bờ trên ngoài của tuyến thường dính nên khó bóc tách hơn m ặt trong dư ới
niêm mạc
- Bóc tách phải rất cẩn thận tránh vỡ khối viêm hoặc đ ể dịch mủ thoát ra ngoài
qua lỗ tiết của tuyến, vì vậy khi bóc tách đ ến lỗ tuyến nên cặp cổ tuyến bằng kẹp.
Ø Thì 3. Cầm máu.
Nên sử dụng dao đi ện cầm máu hoặc khâu qua đáy khoang bóc tách bằng chỉ
Vicryl. Trư ờng hợp chảy máu nhiều hoặc có mủ nên đ ặt mảnh cao su dẫn lưu.
Ø Thì 4. Khâu niêm mạc. 166

Thắt các mũi khâu c ầm máu qua khoang bóc tách sẽ làm khít hai mép rạch hoặc
có thể khâu niêm mạc bằng mũi r ời.
Nếu sử dụng chỉ không tiêu thì cắt chỉ sau 7 ngày.
V. THEO DÕI
- Sử dụng kháng sinh ít nhất 5 ngày sau khi làm thủ thuật
- Vệ sinh tầng sinh môn bằng dung dịch betadin hoặc các dung dịch sát trùng
khác.
- Theo dõi nguy cơ t ụ máu sau khi làm thủ thuật và nguy cơ nhi ễm khuẩn 167

Tốp bệnh viện thực hiện : Bóc nang tuyến Bartholin
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status