;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

THỞ OXY QUA MẶT NẠ

Thở oxy mask (mặt nạ : là tăng thêm n ồng đ ộ oxy khí thở vào (FiO2) bằng mask nhằm cung cấp đ ủ oxy cho nhu cầu chuyển hóa của cơ th ể.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


Thở oxy mask (mặt nạ : là tăng thêm n ồng đ ộ oxy khí thở vào (FiO2)
bằng mask nhằm cung cấp đ ủ oxy cho nhu cầu chuyển hóa của cơ th ể.

II. CHỈ ĐỊNH


- Ở tr có nhu cầu thở oxy, chỉ định thở oxy mask khi:
+ Tr tự thở và nhu cầu oxy khí thở vào cao (FiO2) > 40%.
+ Có chống chỉ định hoặc tai biến khi thở oxy gọng mũi.
- Tùy vào nhu cầu oxy khí thở vào của tr mà chọn loại mask phù h p.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Tổn thương n ặng vùng mặt không cho phép tỳ đè.

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Điều dư ỡng chăm sóc ngư i bệnh hoặc kỹ thuât viên đã đư c đào t ạo.
2. Phương ti ện
(Mỗi loại 1 chiếc cho 1 ngư i bệnh)
- Cột đo lưu lư ng oxy.
- Bình làm ẩm oxy chứa nư ớc cất (nếu thở oxy mask kéo dài)
- Dây dẫn oxy, máy đo SpO2
- Mask phù h p theo lứa tuổi và nhu cầu oxy của tr , dựa vào cấu tạo,
ngư i ta chia mask thành 3 loại:
- Mask đơn giản kh ng có bóng dự trữ và van 1 chiều : cho FiO2 từ 40%
- 60%.
- Mask có bóng dự trữ, kh ng có van 1 chiều: FiO2 tối đa đạt 65%.
- Mask có bóng dự trữ và van 1 chiều: FiO2 tối đa có thể đạt 80 – 100%
3. Người bệnh
- Tr đư c nằm trên giư ng cấp cứu cạnh nguồn oxy.
- Làm th ng thoáng đư ng thở trên.
- Kiểm tra các dấu hiệu, chỉ số lâm sàng: nhịp thở, dấu hiệu gắng sức,
tình trạng da niêm mạc, đo SpO2, m ạch, tinh thần và các dấu hiệu nặng khác.
4. Hồ sơ bệnh án 127
Ghi đ ầy đ ủ thông tin cá nhân và tình trạng tr trước thở oxy.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
Thông tin cá nhân, tình trạng lâm sáng, chỉ định thở oxy.
2. Kiểm tra ngư ời bệnh
3. Thực hiện kỹ thuật
- Lắp cột đo lưu lư ng vào nguồn oxy.
- Lắp bình làm ẩm vào cột lưu lư ng, nếu cần.
- Lắp dây dẫn oxy vào đ ầu ra (cột lưu lư ng hoặc bình làm ẩm).
- Lắp mask vào dây dẫn oxy.
- Điều chỉnh lưu lư ng oxy thở mask: Với mask nhỏ dành cho tr < 2="">
tháng tuổi, lưu lư ng tối thiểu là 3 lít/phút l/p , với mask lớn hơn là 5 l/p để
đảm bảo FiO2 cần thiết và tránh thở lại CO2. Điều chỉnh lưu lư ng phù h p với
nhu cầu FiO2 của tr , tối đa có thể tới 15 l/p.
- Kiểm tra oxy các mỗi nối đ ảm bảo không hở
- Cho mask kín mũi và mi ệng tr .
- Cố định mask: vòng dây cao su có sẵn ra sau gáy tr , thít chặt vừa phải
để mask m kín mũi, mi ệng tr nhưng tr không khó chịu.

VI. THEO DÕI


- Trong 30 phút đ ầu thở oxy, phải theo dõi tr liên tục bằng máy đo SpO
2

và nhịp tim. Đánh giá nh ịp thở, mức đ ộ gắng sức, da niêm mạc và tinh thần đ ể
điều chỉnh lưu lư ng oxy phù h p.
- Khi tr thở oxy ổn đ ịnh, theo dõi mỗi 3 gi : các mối nối dẫn oxy, tình
trạng đáp ứng của tr , SpO
2
.
- Điều chỉnh lưu lư ng oxy đ ảm bảo SpO
2
trong giới hạn cho phép.
- Thay mask, dây dẫn, bình lầm ẩm hàng ngày.

VII. TAI BIẾN

VÀ XỬ TRÍ
- Khô niêm mạc đư ng thở : làm ẩm khí thở vào
- Ngộ độc oxy : đi ều chỉnh lưu lư ng oxy phù h p
- Bội nhiễm vi khuẩn tù dụng cụ thở oxy: dùng mask, dây dẫn 1 lần, thay
dụng cụ (mask, dây dẫn, bình làm ẩm) hàng ngày.
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status