;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

THEO DÕI HUYẾT ÁP LIÊN TỤC TẠI GIƯỜNG

Có hai phương pháp đo HA: kh n g xâm nhập và huyết áp xâm nhập. Đo HA kh ng xâm nhập ở tr b o phì hoặc ở tr sơ sinh có thể đánh giá kh ng chính xác. Huyết áp xâm nhập thư ng đánh giá kết quả chính xác và cần thiết cho ngư i bệnh hồi sức, ngư i bệnh sốc, hoặc ngư i bệnh cần làm x t ngh iệm khí máu nhiều lần.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


Có hai phương pháp đo HA: kh n g xâm nhập và huyết áp xâm nhập. Đo
HA kh ng xâm nhập ở tr b o phì hoặc ở tr sơ sinh có thể đánh giá kh ng
chính xác. Huyết áp xâm nhập thư ng đánh giá kết quả chính xác và cần thiết
cho ngư i bệnh hồi sức, ngư i bệnh sốc, hoặc ngư i bệnh cần làm x t ngh iệm
khí máu nhiều lần.

II. CHỈ ĐỊNH


- Bệnh nhi nặng cần kiểm soát huyết áp động mạch.
- Ngư i bệnh sốc k o dài, hạ huyết áp nặng.
- Nguy cơ rối loạn huyết động trong và sau phẫu thuật đặc biệt là phẫu
thuật tim và mạch máu lớn .
- Trong trư ng h p cần lấ y khí máu động mạch, máu làm x t nghiệm theo gi .
- Trư ng h p tr rất nhỏ hoặc kh ng đo đư c qua HA kh ng xâm nhập.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


- Rối loạn chức năng đ ng máu nặng.
- Sưng phù kh ng lấy đư c động mạch.
- Vùng da nhiễm trùng, kh ng có da.
- Test Allen dương tính

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Điều dư ỡng có kinh nghiệm và đã qua đào t ạo về QTKT theo dõi huyết áp
liên tục
2. Phương tiện
- Máy monitoring có chức năng theo dõi huyết áp xâm nhập
- Bóng áp lựcTransducer – Dom.
- Bao áp lực, thước cân bằn g.
3. Bệnh nhi và gia đình bệnh nhi
- Giải thích cho bệnh nhi và gia đình sự cần thiết của thủ thuật đo HA liên
tục
- Giải thích những tai biến và biến chứng có thể xảy ra khi tiến hành thủ
thuật

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ, bệnh án
34
- Y lệnh th ực hiện quy trình kỹ thuật đặt động mạch theo dõi huyết áp liên tục
- Y lệnh th i gian theo dõi và ghi phiếu theo dõi chỉ số huyết áp
- Những theo dõi đặc biệt chỉ số huyết áp bất thư ng
2. Kiểm tra ngư ời bệnh
3.Thực hiện kỹ thuật
3.1. Ki m tra hệ thống máy
- Máy monitor có chức năng đo huy ết áp xâm nhập, cáp IBP nối với hệ
thống DOM. Cài đ ặt giới hạn báo đ ộng huyết áp tối đa, huy ết áp tối thiểu, huyết
áp trung bình tùy thuộc vào ngư i bệnh.
- Bao áp lực đ ặt chai dịch NaCl 0,9% 500 ml pha 500 UI Heparin, bơm
căng bao áp l ực ≥150mm Hg v ới tr sơ sinh , ≥ 300 mmHg v ới tr lớn để đư c
tốc đ ộ bơm d ịch qua bộ đo HAĐMXL 2 -3ml/gi . Nếu kh ng có túi bơm áp l ực,
có thể thay bằng bơm tiêm t ự động bơm v ới tốc đ ộ 1ml- 2ml/gi
- Giá đ ỡ DOM đ ặt ngang với đư ng nách giữa của bệnh nhi, hệ thống dây
dẫn nối từ catheter đ ộng mạch với hệ thống DOM hư ớng lên trên, phần nối từ
DOM với với cáp phía dư ới.
3.2. Tiến hành đo: ZERO máy
- Khóa đư ng vào đ ộng mạch bệnh nhi, mở nút mầu cam đ ảm bảo hệ
thống không có bọt khí) .
- Chọn và ấn MENU, chọn PRESS, chọn ZERO CALBIRATIN, chọn và
ấn ZERO CAL, mở khóa th ng đư ng vào đ ộng mạch, đ ậy nút màu cam.
- Chọn và ấn MENU, chọn PRESS, chọn ZERO CALIBRATION, chọn
và ấn ZERO CAL, mở khóa th ng đư ng vào đ ộng mạch, đ ậy nút màu cam.
- Màn hình Monitor sẽ thể hiện sóng huyết áp, chỉ số huyết áp tối đa,
huyết áp tối thiểu và huyết áp trung bình.
3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp xâm nhập
- Thực hiện ZERO kh ng đúng, thay đ ổi tư th ế ngư i bệnh không ZERO
lại máy.
- Gập catheter hoặc catheter chạm thành mạch.
- Tắc catheter
IV. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC
- Đư ng đ ộng mạch chỉ sử dụng đ ể đo huy ết áp xâm nhập, lấy máu làm
xét nghiệm. Chỉ sử dụng trong trư ng h p khẩn cấp.
- Bộ đo huy ết áp nên Zero 8h/ lần.
- Theo dõi màu sắc các ngón tay chân đ ể đánh giá s ự tưới máu ngoại vi.
35
- Theo dõi vị trí chân catheter 12h/ lần phát hiện dấu hiện sưng đ ỏ, phù nề
rỉ máu. Thay băng c ố định khi cần hoặc khi có rỉ máu.
- Kiểm tra các đi ểm nối trên bộ đo huy ết áp xâm lấn tránh gây chảy máu ồ ạt.
- Trước khi sử dụng khóa chạc 3 nên hút hết khí vào bơm tiêm, lo ại bỏ bọt
khí hoặc máu đ ng trên đư ng dẫn truyền.
- Kh ng đ ể khí có trong hệ thống dây dẫn. Nếu có khí tại đ ầu chạc 3 và
dây dẫn, thì đóng khóa t ới ngư i bệnh, tháo bơm tiêm kh ỏi chạc 3 và đ ẩy khí
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status