;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 245 tin được tìm thấy trong chuyên mục Nhi khoa

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ RAVEN

- Năng l ực trí tuệ có thể đư c đánh giá b ằng nhiều test khác nhau, trong đó test Raven đư c áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Test Raven là test đo năng l ực trí tuệ trong th i đi ểm làm test, gồm các bài tập là những hình...

CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ BẰNG NẸP CỨNG

- Tất cả tr bị chấn thương n ặng phải đư c cố định cột sống cổ - Chỉ đư c bỏ ra khi đã đư c khám xét hỏi bệnh và các xét nghiệm đ ầy đ ủ loại trừ chấn thương c ột sống cổ. - Cố định cổ theo đư ng thẳng trư ớc khi có cố định...

THỞ OXY QUA MẶT NẠ

Thở oxy mask (mặt nạ : là tăng thêm n ồng đ ộ oxy khí thở vào (FiO2) bằng mask nhằm cung cấp đ ủ oxy cho nhu cầu chuyển hóa của cơ th ể.

THEO DÕI HUYẾT ÁP LIÊN TỤC TẠI GIƯỜNG

Có hai phương pháp đo HA: kh n g xâm nhập và huyết áp xâm nhập. Đo HA kh ng xâm nhập ở tr b o phì hoặc ở tr sơ sinh có thể đánh giá kh ng chính xác. Huyết áp xâm nhập thư ng đánh giá kết quả chính xác và cần thiết cho ngư...

ĐO Đ Ộ BÃĐO HÒA OXY TRUNG TÂM CẤP CỨU

Đo đ ộ bão hòa oxy trung tâm (ScvO2) là một xét nghiêm rất quan trọng đối với ngư i bệnh nặng ở các đơn v ị chăm sóc đ ặc biệt, có thể thực hiện dễ dàng bởi ngư i thực hiện và đi ều dư ỡng. ScvO2 cung cấp thông tin về sự vận...

CHIẾU ĐÈN ĐI ỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH

Chiếu đèn là biện pháp phổ biến, đơn giản và hiệu quả nhất điều trị vàng da tăng Bilirubin gián tiếp ở tr sơ sinh. Chiếu đèn ánh sáng liệu pháp là dùng ánh sáng xanh hoặc trắng để chuyển Bilirubin tự do thành...

THỦ THUẬT HEIMLICH ( LẤY DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ)

Hemlich là thủ thuật cấp cứu đư ng thở nhằm lấy dị vật ra khỏi đư ng hô hấp. Nguyên tắc của Heimlich là tạo 1 lực tác đ ộng mạnh, đ ột ngột vào 2 buồng phổi bằng cách vỗ từ lưng ho ặc p vào cơ hoành, m ục đích t ạo ra một...

THỞ OXY GỌNG KÍNH

Thở oxy gọng: là tăng thêm n ồng đ ộ oxy khí thở vào (FiO2) bằng gọng mũi nh ằm cung cấp đ ủ oxy cho nhu cầu chuyển hóa của cơ th ể.

TRUYỀN DỊCH QUA TỦY XƯƠNG

- Truyền dịch qua tủy xương là phương pháp tiêm, truy ền trực tiếp qua tủy xương nh ằm đưa các lo ại dịch, thuốc vào hệ thống tuần hoàn tĩnh m ạch trung tâm của cơ th ể. - Có 3 vị trí có thể thực hiện kỹ thuật này là : đ ầu...

QUY TRÌNH NẮN CHỈNH DÙNG LỰC NGOÀI MIỆNG SỬ DỤNG FACE MASK

Face mask là khí cụ chỉnh hình sử dụng lực ngoài miệng tác động vào xương hàm trên nhằm mục đích kích thích sự tăng trưởng ra trước của xương hàm trên.

; DMCA.com Protection Status