;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ Rh (D) yếu

Kỹ thuật xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh được dựa trên nguyên lý của phản ứng ngưng kết và sử dụng thuốc thử kháng globulin người (huyết thanh Coombs) để xác định sự có mặt của các kháng thể D loại IgG đã được cảm...

TÁCH CHIẾT ADN TỪ MÁU NGOẠI VI/MÁU CUỐNG RỐN

Các tế bào có nhân đều chứa ADN - vật chất di truyền của toàn bộ cơ thể. ADN nằm trên nhiễm sắc thể bên trong nhân tế bào. Để tách được ADN người ta thường sử dụng các chất tẩy mạnh để phá màng tế bào và màng nhân, kết hợp...

QUY TRÌNH GẠN TIỂU CẦU ĐIỀU TRỊ

Hệ thống máy gạn tách tự động phân tách và thu nhận tiểu cầu theo nguyên lý: Trong suốt quá trình gạn tiểu cầu, máu toàn phần của người bệnh được chống đông bằng dung dịch chống đông tại vị trí lấy máu vào máy, hệ thống phân...

XÉT NGHIỆM TẾ BÀO TRONG DỊCH NÃO TỦY

Bình thường dịch não tủy trong suốt, có ít tế bào. Xét nghiệm tế bào trong dịch não tủy là xác định số lượng và thành phần tế bào có trong dịch này. Đây là xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và điều...

PHÁT HIỆN GEN JAK2 V617F BẰNG KỸ THUẬT AS-PCR

Phát hiện đột biến JAK2 V617F (Janus Kinase Valin 617 Phenylalamin) trong các mẫu bệnh phẩm của người mắc hội chứng tăng sinh tủy mạn để góp phần chẩn đoán, xếp loại các bệnh đa hồng cầu nguyên phát, tăng tiểu cầu tiên phát,...

XÉT NGHIỆM FISH XÁC ĐỊNH NHIỄM SẮC THỂ Ph1(BCR/ABL)

Nguyên lý chung: xem bài “ Quy trình xét nghiệm gen bằng kỹ thuật FISH”. Dựa trên đặc tính này, kỹ thuật FISH xác định nhiễm sắc thể Ph1 (BCR/ABL) sử dụng các probe là đoạn ADN có gắn huỳnh quang và có trình tự nucleotide bổ...

PHÂN LẬP TẾ BÀO GỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM PHÂN LỚP THEO TỶ TRỌNG SỬ DỤNG FICOLL (Stem cell isolation by density gradient method using Ficoll)

Dựa vào tỷ trọng của Ficoll và tỷ trọng của tế bào máu: tỷ trọng của Ficoll là 1,077, cao hơn tỷ trọng của bạch cầu lympho nhưng lại thấp hơn tỷ trọng của hồng cầu và bạch cầu hạt. Khi ly tâm, hồng cầu và bạch cầu hạt lắng...

CHỌC TỦY SỐNG LẤY DỊCH NÃO TỦY XÉT NGHIỆM

Là phương pháp đưa kim vào khoang dưới nhện vùng thắt lưng để lấy dịch não tủy.

BẢO QUẢN ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU BẰNG BÌNH NITƠ LỎNG (Cryopreservation of hematopoietic stem cell concentrate in liquid nitrogen)

Lưu giữ khối tế bào gốc có chất bảo quản DMSO trong môi trường nitơ lỏng (-150oC đến -196oC). Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình hướng dẫn của hãng Thermo và AABB.

KỸ THUẬT NESTED RT-PCR PHÁT HIỆN GEN LAI BCR/ABL NESTED RT-PCR

Kỹ thuật “ nested” RT-PCR dựa trên nguyên lý chung của kỹ thuật PCR: sử dụng hoạt tính tổng hợp ADN của enzym Taq-polymerase; cùng với các vật liệu cơ bản gồm các bazơ nitơ tự do (dNTPs), hai đoạn mồi: mồi xuôi (forward...

dịch vụ xem hay
; DMCA.com Protection Status