;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 183 tin được tìm thấy trong chuyên mục Hóa sinh

PHẢN ỨNG RIVALTA

Dựa trên phản ứng Protein bị kết tủa bởi acid acetic. Nếu thấy hiện tượng tủa khói trắng khi giọt dịch rơi xuống đáy cốc thì phảnứng Rivalta(+), tức là dịc h đó là dịch tiết và kết quả định lượng protein dịch chọc dò thường...

ĐỊNH LƯỢNG CANXI ION HÓA (PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN)

Canxi ion hóa được tính toán dựa trên các thông số định lượng của Canxi máu toàn phần và protein máu toàn phần .

ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN (PHƯƠNG PHÁP GORNAL)

Các liên kết peptid trong phân tử protein kết hợp với ion Cu++ trong môi trường kiềm tạo thành phức hợp màu xanh tím. Cường độ màu xanh tỷ lệ với nồng độ protein (số lượng liên kết peptid) có trong huyết thanh. Đo mật độ...

ĐỊNH LƯỢNG HE4 (HUMAN EPYDIDYMAL PROTEIN 4)

HE4 là protein mào tinh người, nó là glycoprotein có trọng lượng phân tử 11 kD. Nồng độ HE4 tăng cao trong máu người bệnh ung thư buồng trứng . HE4 được định lượng bằng phương pháp miễn dịch sandwich sử dụng công nghệ hóa...

ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ BILIRUBIN TOÀN PHẦN VÀ TRỰC TIẾP

Bilirubin trong dịch chọc dò kết hợp với thuốc thử diazo (acid sulfanilic được diazo hóa) tạo thành phức hợp azobilirubin có màu hồng. Để định lượng bilirubin toàn phần, dùng cafein để tách bilirubin gián tiếp ra khỏi...

ĐO HOẠT ĐỘ LDH (LACTATE DEHYDROGENASE)

LDH (Lactate dehydrogenase) là enzym ở mọi tế bào, đặc biệt có nhiều ở gan, tim, cơ xương....LDH là enzym xúc tác biến đổi Pyruvat thành Lactat, phản ứng cần coenzym là NADH. Xét nghiệm LDH thường được chỉ định trong bệnh...

TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU (BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG)

10 thông số hoá sinh nước tiểu được bán định lượng bằng thanh giấy thử sử dụng kỹ thuật đo phản quang. Riêng xét nghiệm tỷ trọng nếu thực hiện trên máy Urisys 2400 thì được đo bằng khúc xạ k ế và kết quả có giá trị định...

ĐỊNH LƯỢNG TG (THYROGLOBULIN)

TG là glycoprotein có trọng lượng phân tử khoảng 660kD, bao gồm 2 chuỗi, 1 chuỗi có trọng lượng phân tử khoảng 300 kD và 1 chuỗi 330 kD liên kết với nhau bằng cầu nối disulfide. TG được các tế bào tuyến giáp tổng hợp và có...

ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN B12 THƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ NHƯ BỆNH MÁU, BỆNH THẦN KINH…

Vitamin B12 được đinh lượng theo nguyên lý miễ n dịch cạnh tranh sử dụng công nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. Đầu tiên, mẫu thử được xử lý bằng thuốc thử tiền xử lý Vitamin B12 một B12 nội sinh. Tiếp theo...

ĐO HOẠT ĐỘ P- AMYLASE (PANCREATIC Α- AMYLASE)

P- mylase là enzyme thủy phân tinh bột có nguồn gốc tuyến tụy. Xét nghiệm p-amylase thường được chỉ định trong bệnh lý tuyến tụy. Hoạt độ của enzym Pancreatic α- mylase ( mylase tụy) trong máu của người bệnh được xác định...

dịch vụ xem hay
; DMCA.com Protection Status