;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

ĐO Đ Ộ BÃĐO HÒA OXY TRUNG TÂM CẤP CỨU

Đo đ ộ bão hòa oxy trung tâm (ScvO2) là một xét nghiêm rất quan trọng đối với ngư i bệnh nặng ở các đơn v ị chăm sóc đ ặc biệt, có thể thực hiện dễ dàng bởi ngư i thực hiện và đi ều dư ỡng. ScvO2 cung cấp thông tin về sự vận chuyển oxy, tiêu thụ oxy và cung lư ng tim của ngư i bệnh. ScvO2 có vai trò quan trọng trong đ ịnh hư ớng đi ều trị sớm theo mục tiêu và đã đư c chứng minh làm giảm tỷ lệ tử vong nếu đư c lấy và phân tích đúng quy trình. ScvO2 đư c đo ở trong tĩnh m ạch chủ trên thể hiện đ ộ bão hòa oxy của chi trên và não. ScvO2 bình thư ng > 70%và đư c đo th ng qua l ấy máu từ cathetel tĩnh m ạch đư c đ ặt vào tĩnh m ạch chủ trên.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


Đo đ ộ bão hòa oxy trung tâm (ScvO2) là một xét nghiêm rất quan trọng
đối với ngư i bệnh nặng ở các đơn v ị chăm sóc đ ặc biệt, có thể thực hiện dễ
dàng bởi ngư i thực hiện và đi ều dư ỡng. ScvO2 cung cấp thông tin về sự vận
chuyển oxy, tiêu thụ oxy và cung lư ng tim của ngư i bệnh. ScvO2 có vai trò
quan trọng trong đ ịnh hư ớng đi ều trị sớm theo mục tiêu và đã đư c chứng minh
làm giảm tỷ lệ tử vong nếu đư c lấy và phân tích đúng quy trình. ScvO2 đư c
đo ở trong tĩnh m ạch chủ trên thể hiện đ ộ bão hòa oxy của chi trên và não.
ScvO2 bình thư ng > 70%và đư c đo th ng qua l ấy máu từ cathetel tĩnh m ạch
đư c đ ặt vào tĩnh m ạch chủ trên.

II. CHỈ ĐỊNH


Đo ScvO2 đư c sử dụng trong các trư ng h p
- Theo dõi và định hướng xử trí sớm ở ngư i bệnh nặng
- Xác định thiếu oxy kín đáo ở m
- Điều trị sớm theo đích trong sốc nhiễm trùng trong 6 gi đầu
+ p lực tĩnh mạch trung tâm (CVP): 8-12 mmHg
+ Huyết áp trung bình MAP : 54 -90 mmHg tùy thuộc theo lứa tuổi
+ ScvO2 > 70%
+ Sử dụng dịch
+ Sử dụng máu nếu Hct < 30%="">
- chấn thương, sốc mất máu
- Sốc tim, sau cấp cứu ngừng tim
- Sau phẫu thuật tim
III. CHỐNG CHỈ ĐỊ NH
Kh ng có chống chỉ định cụ thể

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
- 01 bác sĩ đọc thành thạo khí máu tĩnh mạch trung tâm.
- 01 điều dưỡng thành thạo lấy máu qua cathetel tĩnh mạch trung tâm
2. Phương tiện
- Dụng cụ v khuẩn
+ Khay tiêm v khuẩn, găng tay v khuẩn
76
+ Gạc sát khuẩn: 3 miếng gạc tẩm bethadin, 1 miếng gạc tẩm cồn 70
o
, gạc
khô.
+ Bơm tiêm: 3 chiếc bơm 10ml trong đó 1 bơm tiêm chứa 10ml NaCl
0,9% , 1 bơm tiêm 1ml.
- Dụng cụ sạch: Ống x t nghiệm có dán mã vạch, giấy chỉ định x t
nghiệm.
- Dụng cụ khác: Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thải theo quy
định.
3. Người bệnh
- Th ng báo, giải thích cho ngư i bệnh và ngư i nhà ngư i bệnh c ng
việc sắp làm. Ngư i bệnh ký vào giấy chấp nhận thủ thuật sau khi nghe bác sỹ
giải thích.
- Đặt ngư i bệnh ở tư thế thích h p, điều chỉnh catheter ở vị trí lấy máu
dễ dàng và thuận l i.
4. Hồ sơ bệnh án
- Bác sỹ tiến hành thủ thuật ghi đầy đủ về chẩn đoán, chỉ định và cách
thức lấy x t nghiệm khí máu tĩnh mạch trung tâm.
- Giải thích về kỹ thuật cho n gư i bệnh, gia đình ngư i bệnh và kí cam
kết đồng ý kỹ thuật, phiếu ghi ch p theo dõi thủ thuật.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và cam kết đồng ý thực hiện thủ
thuật.
2. Kiểm tra người bệnh
Kiểm tra toàn tr ạng ngư i bệnh: mạch, nhiệt độ, huyết áp, độ bão hòa
oxy.
3. Thực hiện kỹ thuật
- Ngư i thực hiện đội mũ, đeo khẩu trang.
- Rửa tay, mang găng v khuẩn
- Dừng tất cả các đư ng truyền thuốc ít 1 phút nếu truyền thuốc chống
đ ng phải tạm dừng ít nhất 5 phú t trước khi lấy máu.
- Sát khuẩn khóa chạc 3 vị trí lấy máu bằng gạc tẩm betadin 3 lần, sau
đó sát khuẩn lại bằng gạc tẩm cồn 70
O
.
- Tháo nút khóa chạc 3 để ngửa vào khay, đỡ khóa chạc 3 bởi một miếng
gạc bằng ngón trỏ và ngón cái.
77
- Lắp bơm tiêm thứ nhất vào khóa chạc 3, sau đó mở khóa rút hết phần
máu loãng khoảng 4ml -5ml , xoay khoa chạc một góc 45
0
, tháo bơm tiêm lắp
kim và để vào khay.
- Lắp bơm tiêm 1ml vào khóa chạc 3, sau đó mở khóa rút đủ lư ng máu
cần làm x t nghiệm, xoay khóa chạc một g óc 45
O
, tháo bơm tiêm lắp kim để vào
khay.
- Bơm 5 -10ml NaCl 0,9% đẩy máu vào.
- Sát khuẩn và đóng nút khóa chạc 3, xoay khóa về vị trí ban đầu, xả dịch
đuổi hết máu ở dây nối từ khóa chạc 3 vào ngư i bệnh.
- Sát khuẩn khóa chạc 3, kiểm tra các điểm nối đều an toàn và khóa đúng
vị trí. Theo dõi bước sóng trên máy.
- Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
- Ghi nhận x t vào bảng theo dõi hoặc hồ sơ bệnh án.
- Gửi máu làm x t nghiệm p
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status