;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ BILIRUBIN TOÀN PHẦN VÀ TRỰC TIẾP

Bilirubin trong dịch chọc dò kết hợp với thuốc thử diazo (acid sulfanilic được diazo hóa) tạo thành phức hợp azobilirubin có màu hồng. Để định lượng bilirubin toàn phần, dùng cafein để tách bilirubin gián tiếp ra khỏi albumin. Thuốc thử diazo trên có thể gây kết tủa protein làm ảnh hưởng đến mật độ quang. Cho nên, ngày nay người ta có thể thay bằng 2,4 - diClooanilin được diazo hóa hoặc 2,5 -dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborat (DPD).

khamgiodau.com
I.NGUYÊN LÝ
Bilirubin trong dịch chọc dò kết hợp với thuốc thử diazo (acid sulfanilic được
diazo hóa) tạo thành phức hợp azobilirubin có màu hồng. Để định lượng bilirubin
toàn phần, dùng cafein để tách bilirubin gián tiếp ra khỏi albumin.
Thuốc thử diazo trên có thể gây kết tủa protein làm ảnh hưởng đến mật độ
quang. Cho nên, ngày nay người ta có thể thay bằng 2,4 - diClooanilin được diazo hóa
hoặc 2,5 -dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborat (DPD).
II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
Bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên ngành xét nghiệm hóa sinh.
2. Phương tiện, hóa chất
- Thuốc thử Erhlich I.
- Thuốc thử Erhlich II.
- Dung dịch NaN O
2
0,5%.
- Acid HClo 1,5%.
- Thuốc thử diazo pha trước khi dùng.
3. Người bệnh
Người bệnh cần được giải thích về việc cần thiết làm xét nghiệm
4. Phiếu xét nghiệm
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ các thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi,
mã số ngườ i bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm chỉ định, khoảng tham chiếu, bác sĩ
chỉ định xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày giờ nhận mẫu bệnh
phẩm, người nhận mẫu.
Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp.
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
Định lượng Bilirubin các dịch cần ly tâm thu lấy dịch trong để định lượng.
2. Tiến hành kỹ thuật
Cho vào 4 ống nghiệm loại 10 ml: 565
Ống
chuẩn
Bilirubin toàn phần Bilirubin trực tiếp
Ông trắng Ông thử Ông trắng Ông thử
Bệnh phẩm
Nước cất
Dung dịch chuẩn
Erhlich I
Thuốc thử diazo
HClo 1,5%

-
1,5 ml
0,25 ml
0,5 ml
0,25 ml
-
0,25 ml
1,5 ml
-
0,5 ml
-
0,25 ml

0,25 ml
1,5 ml
-
0,5 ml
0,25 ml
-
0,25 ml
2,0 ml
-
-
-
0,25 ml
0,25 ml
2,0 ml
-
-
0,25 ml
-
Lắc đều để yên 6 - 10 phút, đo màu ở bước sóng 546 nm.
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
Bình thường không có bilirubin trng các dịch chọc dò. Khi xuất hiện có thể
nghĩ đến hội chứng vàng da.
VI. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ566
212
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status