;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 3 tin được tìm thấy trong chuyên mục Bệnh nhiệt đới

BỆNH BẠI LIỆT

Còn gọi là bệnh viêm sừng trước của tuỷ xám (P.A.A: poliomyélite antérieure aigue), bệnh liệt trẻ em. Bệnh do virus, cấp diễn, gây bệnh chủ yếu ở các tế bào vận động của sừng trước tuỷ, làm xuất hiện ở thể điển hình liệt mềm...

BỆNH DẠI

Bệnh do virus gây ra ở động vật, ngẫu nhiên truyền sang người gây viêm não và tử vong 100%.Virus dại là một Rhabdovirus, yếu, phá huỷ rất nhanh với xà phòng, ether, các dẫn xuất của ammonium bậc 4, nhậy cảm với sức nóng, ánh...

QUAI BỊ

Bệnh cấp tính, do virus, rất lây, gây dịch, tạo miễn dịch vững bền. Virus co ái tính đặc biệt đối với hệ thống thần kinh tuyến nước bọt và tuyến sinh dục (tinh hoàn...)

dịch vụ xem hay
; DMCA.com Protection Status