;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 201 tin được tìm thấy liên quan đến từ khóa

tổng phân tích tế bào máu

testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)

Bệnh viện Quận 4 | 63, 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 37
 • 0
 • 0
testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

Bệnh viện Quận 4 | 63, 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 12
 • 0
 • 0
testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 7
 • 0
 • 0
testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 31
 • 0
 • 0
testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

Bệnh viện An Bình | 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 10
 • 0
 • 0
testimonial1
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 12
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status