;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 201 tin được tìm thấy liên quan đến từ khóa

sinh thiết thận

testimonial1
Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 11
 • 0
 • 0
testimonial1
Sinh thiết thận dưới hướng dẫn siêu âm

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1
 • 0
 • 0
testimonial1
Sinh thiết thận ghép dưới hướng dẫn siêu âm

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2
 • 0
 • 0
testimonial1
Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 6
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status