;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 201 tin được tìm thấy liên quan đến từ khóa

sắt huyết thanh

testimonial1
Định lượng sắt huyết thanh

Bệnh viện Quận 4 | 63, 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt huyết thanh

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC)

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt huyết thanh

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 33
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC)

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 3
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC)

Bệnh viện 7A | 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 3
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt huyết thanh

Bệnh viện 7A | 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 5
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng sắt huyết thanh

Bệnh viện Nhân Dân 115 | 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 24
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status