;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

testimonial1
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 113
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 10
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện Nguyễn Trãi | 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 5
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện Nguyễn Trãi | 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 17
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện Quận 6 | Số D2 Đường Chợ Lớn P11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 57
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện Quận 6 | Số D2 Đường Chợ Lớn P11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện PHCN điều trị bệnh nghề nghiệp | 125/61 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 15
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I | Lô B9 Đường Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status