;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

testimonial1
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 20
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò)

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 6
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 112
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Bệnh viện 30/4 | 09 Sư Vạn Hành, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 8
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)

Bệnh viện An Bình | 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 20
 • 0
 • 0
testimonial1
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 222
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status