;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Khoa Khám bệnh
Khoa Khám bệnh

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 33
 • 0
 • 0
Khoa cấp cứu
Khoa cấp cứu

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2469
 • 0
 • 0
Khoa Nhi
Khoa Nhi

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2019
 • 0
 • 0
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 121
 • 0
 • 0
Khoa Phụ sản
Khoa Phụ sản

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 119
 • 0
 • 0
Ung bướu (điều trị tia xạ) Phụ sản
Ung bướu (điều trị tia xạ) Phụ sản

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 63
 • 1
 • 2
Khoa Nội soi
Khoa Nội soi

Bệnh viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 633
 • 0
 • 0

dịch vụ xem hay

; DMCA.com Protection Status