;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Dịch vụ Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang tại Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện: Bệnh viện Từ Dũ

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện : Tuyến Tỉnh

Thông tin: Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang


ĐẶT ỐNG THÔNG BÀNG QUANG

Là 1 thủ thuật đ ể lấy nư ớc tiểu từ bàng quang ra hoặc bơm thu ốc vào bàng quang.

I. ĐẠI CƯƠNG


Là 1 thủ thuật đ ể lấy nư ớc tiểu từ bàng quang ra hoặc bơm thu ốc vào
bàng quang.

II. CHỈ ĐỊNH


- Dẫn tháo nư ớc tiểu từ bàng quang trong các trư ng h p bí đái b ất cứ do
nguyên nhân nào
- Áp dụng đ ể đánh giá, ki ểm tra, theo dõi trong hồi sức.
- Lấy nư ớc tiểu từ bàng quang đ ể xét nghiệm đòi h ỏi vô trùng như c ấy
nước tiểu tìm vi khuẩn.
- Bơm thu ốc cản quang đ ể chụp bàng quang hoặc bơm kháng sinh đ ể điều
trị.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Không có

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Bác sĩ ho ặc đi ều dư ỡng
2. Phương tiện
- Sonde bàng quang hoặc sonde ăn v khu ẩn các cỡ từ 5 - 8
- Bông - găng - dầu paraphin vô khuẩn
3. Bệnh nhi
Giải thích cho bệnh nhi, ngư i nhà bệnh nhi
4. Hồ sơ bệnh án

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
2. Kiểm tra bệnh nhi
3. Thực hiện kỹ thuật
- Tư th ế bệnh nhi: 2 chân dạng, tư th ế chân ếch
- Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài của bệnh nhi sau đó sát trùng, phủ săng
vô khuẩn. 100
- Dùng ngón 1 và 2 hoặc 3 tay trái banh rộng 2 môi lớn (tr gái) hoặc kéo
bao qui đ ầu (tr trai đ ể bộc lộ lỗ niệu đ ạo
- Bôi dầu paraphin vào đ ầu sonde, đưa sonde vào sâu đ ến khi thấy nư ớc
tiểu chảy ra.
- Tr trai chú ý thực hiện các bư ớc: đ ể dương v ật tr ở tư th ế dựng đ ứng,
đặt đ ầu sonde vào lỗ sáo và đ ẩy nhẹ sonde vào niệu đ ạo. Sonde dừng lại ở b
dưới xương mu , k o dương v ật về phía thành bụng, đ ẩy nhẹ sonde vào cổ bàng
quang, hạ dương v ật xuống giữa 2 đùi, đưa sonde vào bàng quang, th ấy nư ớc
tiểu chảy ra thì dừng lại, tránh đưa sonde vào quá sâu đ ể tránh chọc vào thành
bàng quang

VI. THEO DÕI


Số lư ng màu sắc nư ớc tiểu qua sonde

VII. TAI BIẾN

VÀ XỬ TRÍ
- Đặt nhầm vào âm đ ạo ở tr gái: thay sonde và đ ặt lại
- Nhiễm trùng, phù nề sây sát sau đ ặt sonde
+ Thuốc chống viêm, chống phù nề
+ Kháng sinh nếu cần101

Bản đồ địa chỉ Bệnh viện Từ Dũ

dịch vụ nổi bật Xem thêm
Khoa phòng nổi bật Xem thêm
Tốp bệnh viện thực hiện : Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
tham khảo
; DMCA.com Protection Status