;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Dịch vụ Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) tại Bệnh viện Hữu Nghị

Bệnh viện: Bệnh viện Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trương, Hà Nội

Bệnh viện : Trung Ương

Thông tin: Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)


XÉT NGHIỆM HÒA HỢP MIỄN DỊCH PHÁT MÁU Ở 22 °C (Kỹ thuật gelcard/Scangel)

Xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu ở 22 °C có nguyên lý của phản ứng ngưng kết và được sử dụng để phát hiện các kháng thể có trong huyết thanh của người nhận hoặc người cho mà các kháng thể này có khả năng gây ngưng kết trực tiếp hồng cầu của người cho hoặc người nhận trong môi trường nước muối ở 22 °C và gây tan máu trong lòng mạch [1], [2], [3].

I. NGUYÊN LÝ
Xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu ở 22 °C có nguyên lý của phản ứng
ngưng kết và được sử dụng để phát hiện các kháng thể có trong huyết thanh của
người nhận hoặc người cho mà các kháng thể này có khả năng gây ngưng kết
trực tiếp hồng cầu của người cho hoặc người nhận trong môi trường nước muối
ở 22 °C và gây tan máu trong lòng mạch [1], [2], [3].

II. CHỈ ĐỊNH


Xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu ở 22 °C được chỉ định trong những
trường hợp sau:
- Truyền máu toàn phần, khối hồng cầu còn nhiều huyết tương, khối bạch cầu;
- Truyền khối hồng cầu còn ít hoặc không còn huyết tương;
- Truyền chế phẩm tiểu cầu, huyết tương.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.
2. Phương tiện – Hóa chất
2.1. Trang thiết bị
Máy ủ gelcard chuyên dụng; Máy ly tâm gelcard chuyên dụng; Máy ly tâm ống
thẳng có số vòng và thời gian chính xác để ly tâm ống máu; Tủ lạnh đựng sinh
phẩm…
2.2. Dụng cụ
Ống nghiệm thuỷ tinh: 12x75mm; Giá cắm ống nghiệm; Khay men hình chữ
nhật: 25x30 cm; Bút marker; Pipet nhựa; Pipet tự động; Đầu côn các loại; Hộp
đựng đầu côn; Giá đỡ gelcard.
2.3. Thuốc thử và hoá chất
· Dung dịch Liss; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất.

205
· Tấm gelcard nước muối.
2.4. Mẫu máu đ ể làm phản ứng hòa hợp
Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.
2.5. Vật tư tiêu hao
Sổ ghi kết quả; Phiếu xét nghiệm định nhóm máu; Mũ giấy; Khẩu trang; Găng
tay; Quần áo công tác.
3. Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Nhận mẫu máu và phiếu yêu cầu truyền máu, chế phẩm, kiểm tra và đối
chiếu các thông tin trên mẫu máu và phiếu yêu cầu truyền máu. Kiểm tra về số
lượng và chất lượng mẫu máu.
2. Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm, trang thiết bị trước khi làm xét
nghiệm.
3. Tiến hành kỹ thuật [4]
- Bước 1: Mang dung dịch LISS được bảo quản trong tủ lạnh về nhiệt độ phòng
trước khi sử dụng;
- Bước 2: Chuẩn bị hồng cầu người cho và/hoặc người nhận 0,8% (10 µl hồng
cầu khối và 1ml dung dịch LISS), dịch treo hồng cầu sau khi pha phải được sử
dụng để làm xét nghiệm ngay; Ly tâm ống máu không chống đông để tách huyết
thanh;
- Bước 3: Ghi nhãn vào vị trí từng cột gel trên tấm gelcard họ và tên người
nhận, mã số (nếu có), số giường, khoa, phòng… và mã số, thành phần của đơn
vị máu, chế phẩm.
- Bước 4: Mở tấm bảo vệ phủ trên cột gel theo đúng quy định;
- Bước 5: Nhỏ 50 µl dung dịch hồng cầu 0,8% của người cho đã được chuẩn bị
ở trên vào các cột gel thích hợp đã được ghi nhãn;
- Bước 6: Thêm 25 µl huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh và người
cho vào các cột gel tương ứng;
- Bước 7: Ủ tấm gelcard trên 15 phút ở nhiệt độ phòng;
- Bước 8: Sau ủ, ly tâm 10 phút ở máy ly tâm gelcard chuyên dụng;
- Bước 9: Lấy gelcard ra khỏi máy ly tâm;
- Bước 10: Đọc kết quả trên máy đọc gelcard và lưu giữ kết quả bằng phần mềm
máy tính;
VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

206
1. Kết quả xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 22 °C âm tính
Máu của người cho và người bệnh là hòa hợp; Kết hợp với kết quả xác
định nhóm hệ ABO, Rh D và kết quả xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu
có sử dụng kháng globulin người để quyết định phát máu và chế phẩm cho các
khoa lâm sàng để truyền cho người bệnh.
2. Kết quả xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 22 °C dương tính
Máu của người cho và người bệnh là không hòa hợp; Lặp lại xét nghiệm
với một đơn vị máu khác và kết hợp với kết quả xác định nhóm hệ ABO, Rh D
và kết quả xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu có sử dụng kháng

Bản đồ địa chỉ Bệnh viện Hữu Nghị

dịch vụ nổi bật Xem thêm
Khoa phòng nổi bật Xem thêm
Tốp bệnh viện thực hiện : Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
tham khảo
; DMCA.com Protection Status