;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Dịch vụ Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] tại Bệnh viện Hữu Nghị

Bệnh viện: Bệnh viện Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trương, Hà Nội

Bệnh viện : Trung Ương

Thông tin: Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]


ĐỊNH TÍNH MORPHIN

Định tính Morphin bằng kỹ thuật s ắc ký miễn dịch cạnh tranh: Morphin trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với morphin ở những vị trí gắn kết kháng thể. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. Morphin, nế u có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn 300 ng/ml, sẽ không thể bão hòa các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên kit thử. Những phần tử này sẽ bị giữ sau đó bởi liên hợp morphin bất động và hình thành vạch màu trên vùng kết quả. Vạch m àu không được hình thành trên vùng kết quả nếu mức độ morphin trên 300 ng/ml vì nó bão hòa được tất cả các vị trí gắn kết của kháng thể kháng morphin. Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch màu luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọ i là vạch chứng) để chứng tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm tốt.

I.NGUYÊN LÝ
Định tính Morphin bằng kỹ thuật s ắc ký miễn dịch cạnh tranh: Morphin trong
mẫu nước tiểu cạnh tranh với morphin ở những vị trí gắn kết kháng thể. Trong quá
trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc theo màng thấm kít thử nhờ mao
dẫn. Morphin, nế u có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn 300 ng/ml, sẽ không
thể bão hòa các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên kit thử. Những
phần tử này sẽ bị giữ sau đó bởi liên hợp morphin bất động và hình thành vạch màu
trên vùng kết quả. Vạch m àu không được hình thành trên vùng kết quả nếu mức độ
morphin trên 300 ng/ml vì nó bão hòa được tất cả các vị trí gắn kết của kháng thể
kháng morphin. Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch
màu luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọ i là vạch chứng) để chứng tỏ rằng lượng
mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm tốt.
II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
Nhân viên xét nghiệm khoa Hóa sinh.
2. Phương tiện, hóa chất
Hóa chất:
- Thanh thử morphin
Hóa chất được bảo quản ở 25 – 30
0
C.
3. Người bệnh: Cần được tư vấn về m ục đích của việc làm xét nghiệm
4. Phiếu xét nghiệm
Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
Nước tiểu.
Nước tiểu; bảo quản ở 2 – 8
0
C, ổn định trong vòng 7 ngày; bảo quản ở 25 – 30
0
C,
ổn định trong vòng 2 ngày
2. Tiến hành kỹ thuật
2.1. Chuẩn bị hóa chất
Chuẩn bị hóa chất.
2.2. Tiến hành kỹ thuật
- Nhúng ướt thanh thử vào n ước tiểu
- Đọc kết quả sau 5 phút:
+ Dương tính: xuất hiện một vạch ở vị trí C
+ Âm tính: xuất hiện hai vạch ở vị trí C và T 524
- Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được chuyển v ào phần mềm quản lý dữ liệu
hoặc vào sổ lưu kết quả (tùy thuộc vào điều kiện của phòng xét nghiệm).
- Trả kết quả cho khoa lâm sàng, cho người bệnh
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Giá trị bình thường: Âm tính
- Dương tính: sử dụng các loại thuốc có chứa morphin.
V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
1. Trước phân tích
Nước tiểu của người bệnh phải lấy đúng kỹ thuật, không lẫn máu, mủ.
Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh
(tên, tuổi, địa chỉ, khoa/ phòng, số giường…). Các thông tin này phải khớp với các
thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm. Nếu không đúng: hủy và lấy lại mẫu.
2. Trong phân tích
Mẫu bệnh phẩm của người bệnh chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất
lượng đạt yêu cẩu của quy trình kiểm tra chất l ượng.
3. Sau phân tích
Phân tích kết qu ả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm
khác của chính người bệnh đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin
trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm đó. 525

194

Bản đồ địa chỉ Bệnh viện Hữu Nghị

dịch vụ nổi bật Xem thêm
Khoa phòng nổi bật Xem thêm
Tốp bệnh viện thực hiện : Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]
tham khảo
; DMCA.com Protection Status