;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Dịch vụ Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] tại Bệnh viện Hữu Nghị

Bệnh viện: Bệnh viện Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trương, Hà Nội

Bệnh viện : Trung Ương

Thông tin: Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]


Xếp hạng chất lượng dịch vụ: Thuộc top 5 trên cả nước

ĐỊNH LƯỢNG T4 (THYROXINE)

T4 là hormon tuyến giáp. Xét nghiệ m T4 thường được chỉ định trong các bệnh của tuyế n giáp như cường giáp, suy giáp... T4 được định lượng theo nguyên lý miễn dịch cạnh tranh sử dụng công nghệ hóa phát quang hay đi ện hóa phát quang. Đầu tiên T4 trong mẫu thử được giải phóng khỏi protein gắn kết trong mẫu bởi NS.T4 và kháng thể đặc hiệu kháng T4 đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát quang) được cho tiếp xúc với nhau. Sau khi thêm các vi hạt phủ streptavidin và T 4 đánh dấu biotin, các vị trí chưa gắn kết trên kháng thể đánh dấu ruthenium bị chiếm giữ. Toàn bộ phức hợp trở nên gắn kết với pha rắn thông qua sự tương tác giữa biotin và streptavidin. Như vậy, nồng độ T4 trong mẫu thử càng cao thì phức hợp này càng thấ p và do vậy tín hiệu ánh sáng phát ra tỷ lệ nghịch với nồng độ T4 có trong mẫu thử.

I.NGUYÊN LÝ
T4 là hormon tuyến giáp. Xét nghiệ m T4 thường được chỉ định trong các bệnh
của tuyế n giáp như cường giáp, suy giáp...
T4 được định lượng theo nguyên lý miễn dịch cạnh tranh sử dụng công nghệ
hóa phát quang hay đi ện hóa phát quang.
Đầu tiên T4 trong mẫu thử được giải phóng khỏi protein gắn kết trong mẫu bởi
NS.T4 và kháng thể đặc hiệu kháng T4 đánh dấu ruthenium (chất có khả năng phát
quang) được cho tiếp xúc với nhau.
Sau khi thêm các vi hạt phủ streptavidin và T 4 đánh dấu biotin, các vị trí chưa
gắn kết trên kháng thể đánh dấu ruthenium bị chiếm giữ. Toàn bộ phức hợp trở nên
gắn kết với pha rắn thông qua sự tương tác giữa biotin và streptavidin. Như vậy, nồng
độ T4 trong mẫu thử càng cao thì phức hợp này càng thấ p và do vậy tín hiệu ánh sáng
phát ra tỷ lệ nghịch với nồng độ T4 có trong mẫu thử.
II.CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
01 cán bộ đại học, 01 kỹ thuật viên chuyên ngành hóa sinh
2. Phương tiện, hóa chất
- Phương tiện: Máy xét nghiệm như Cobas e411, e170. e601, rchitect….
- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm T4, chất chuẩn T4, chất kiểm tra chất lượng T4.
3. Người bệnh
Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm.
4. Phiếu xét nghiệm
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn
đoán của người bệnh và ghi rõ chỉ định xét nghiệm
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
- Lấy 3 ml máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống
đông là Li, Na -Heparin và K3-EDTA và Sodium Citrat (nếu dùng Sodium Citrat kết
quả +10%). Máu không vỡ hồng cầu.
- Sau khi lấy máu, đem ly tâm tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.
- Bệnh phẩm ổn định 7 ngày ở 2 -8°C, 1 tháng ở -20°C. 415
- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng t rước khi
phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất
lượng nên phân tích trong vòng 2 giờ.
2.Tiến hành kỹ thuật
- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được cài
đặt chương trình xét ngh iệm T4. Máy đã được chuẩn với xét nghiệm T4. Kết quả
kiểm tra chất lượng với xét nghiệm T4 đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và
không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.
- Người thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin người bệnh và chỉ định xét
nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng (nếu có).
- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích
- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm
- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy
- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó in báo cá o hoặc ghi kết quả vào
phiếu xét nghiệm để trả cho người bệnh .
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
- Trị số bình thường: 66 – 181 nmol/l
- T4 máu tăng trong: Cường giáp, Nhiễm độc giáp
- T4 máu giảm trong: Thiểu năng vùng dưới đồi yên, Suy giáp.
V.NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
- Những yếu tố gây nhiễu cho kết quả xét nghiệm . Kết quả xét nghiệm không bị ảnh
hưởng khi:
+ Huyết thanh vàng: Bilirubin < 37="" mg/dl="" .="">
+ Tán huyết: Hemoglobin < 2.3="" g/dl.="">
+ Huyết thanh đục: Triglyceride < 2500="" mg/dl.="">
+ Biotin <100 ng/ml.="" trường="" hợp="" người="" bệnh="" sử="" dụng="" biotin="" với="" liều=""> 5
mg/ngày cần lấy máu xét nghiệm ít nhất 8h sau khi sử dụng Biotin lần cuối.
+ RF <2400 iu/ml="">
- Khắc phục: Có thể hòa loãng bệnh phẩm và thực hiện lại xét nghiệm sau đó nhân kết
quả với độ hòa loãng (Trường hợp có hòa loãng tự động trên máy thì kết quả không
cần nhân với độ hòa loãng do máy đã tự tính toán).

416
149

Bản đồ địa chỉ Bệnh viện Hữu Nghị

dịch vụ nổi bật Xem thêm
Khoa phòng nổi bật Xem thêm
Tốp bệnh viện thực hiện : Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]
tham khảo
; DMCA.com Protection Status