;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Dịch vụ Chụp Xquang khớp thái dương hàm tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Địa chỉ: Số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Bệnh viện : Tuyến Tỉnh

Thông tin: Chụp Xquang khớp thái dương hàm


CHỤP X QUANG CHẨN ĐOÁN 1. CHỤP X QUANG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM

Để khảo sát khớp thái dương – hàm có thể chỉ định các kỹ thuật X quang thường quy. Trong quy trình này đề cập đến kỹ thuật chụp cắt lớp cổ điển (tomography) khớp thái dương hàm b ng máy chụp toàn hàm (panorama).

I. ĐẠI CƯƠNG


Để khảo sát khớp thái dương – hàm có thể chỉ định các kỹ thuật X quang
thường quy. Trong quy trình này đề cập đến kỹ thuật chụp cắt lớp cổ điển
(tomography) khớp thái dương hàm b ng máy chụp toàn hàm (panorama).
II. CHUẨN BỊ
1. Người th ực hiện
- Bác sỹ chuyên khoa
- Kỹ thuật viên điện quang
2. Phương tiện
- Máy chụp X quang răng chuyên dụng ho c máy X quang thường quy có
chế độ chụp khớp thái dương hàm
- Phim, cát -xét, hệ thống lưu trữ
3. Người bệnh
Tháo bỏ vật dụng kim loại trên vùng đầu m t cổ nếu có
4. Phi u t nghiệm
Chỉ định chụp phim và đọc kết quả.
III. CÁC BƯ ỚC TIẾN HÀNH
- Khởi động máy chụp, lựa chọn chế độ chụp khớp thá i dương hàm hai bên.
- Hướng dẫn người bệnh ở tư thế đứng ho c ngồi, lưng th ng, khối m t đối
xứng qua m t ph ng dọc giữa, không quá cúi ho c quá ngửa sao cho m t
ph ng đi qua đường nối lỗ tai – bờ dưới ổ mắt n m song song với m t sàn,
c m tì trên thanh đỡ c m.
- Lần lượt yêu cầu người bệnhcắn răng khít hai hàm và há miệng tối đa đồng
thời giữ bất động trong suốt quá trình chụp phim để chụp phim ở các tư
thế tương ứng.
- Vị trí tia X trung tâm: khu trú vào phía trước bình tai khoảng 1cm. Hướng
tia trung tâm: vuông góc với m t ph ng cong của xương hàm dưới, chùm
tia di chuyển liên tục và ngược chiều so với phim chụp theo một trục quay
nhất định trong quá trình chụp phim.
28

- Tuy nhiên bóng tia X chỉ phát tia ở vị trí khớp thái dương hàm hai bên và
dừng phát tia ở các vị trí còn lại của xương hàm dưới.
- Kỹ thuật viên vào buồng điều khiển, ấn và giữ nút phát tia để tiến hành
chụp phim theo các thông số ho c chế độ chụp đã lựa chọn.
- Hướng dẫn người bệnhrời khỏi vị trí chụp, tháo cát -xét và rửa phim.
IV. NHẬN Đ ỊNH KẾT QUẢ
- Phim chụp phải lấy được rõ nét hình ảnh khớp thái dương hàm hai bên bao
gồm chòm lồi cầu xương hàm dưới, khe khớp, hố khớp.
- Đánh gi á được tương quan giữa chỏm khớp và ổ khớp khi há và ngậm
miệng còn trong biên độ bình thường hay không.
V. TAI BIẾN VÀ X Ử TRÍ
Kỹ thuật này không có tai biến. Một số sai sót có thể phải thực hiện lại kỹ
thuật như: người bệnh không giữ bất động trong quá trình chụp phim, không bộc
lộ rõ nét hình ảnh khớp…

Bản đồ địa chỉ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

dịch vụ nổi bật Xem thêm
Khoa phòng nổi bật Xem thêm
Tốp bệnh viện thực hiện : Chụp Xquang khớp thái dương hàm
tham khảo
; DMCA.com Protection Status