;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch)

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP EO Đ ỘNG MẠCH CHỦ

- Hẹp eo đ ộng mạch chủ ĐMC là b ệnh tim bẩm sinh gây hẹp một đo ạn ĐMC, c ạnh nơi xu ất phát của ống đ ộng mạch, nằm giữa đ ầu xa của quai ĐMC và phần trên của ĐMC xu ống. Một số vị trí khác có thể bị hẹp như ĐMC ngang, ĐMC xu ống hoặc ĐMC b ụng. - Hẹp eo ĐMC thư ng đư c phân làm 2 loại bao gồm: Hẹp eo ĐMC đơn thuần và hẹp eo ĐMC ph ối h p với thương t ổn trong tim khác (thông liên thất, thất phải hai đư ng ra, th ng sàn nhĩ th ất, chuyển gốc đ ộng mạch. . .). - Phương pháp điều trị gồm phẫu thuật điều trị hẹp eo ĐMC đơn thuần và phẫu thuật điều trị hẹp eo ĐMC phối h p với các thương tổn trong tim.

I. ĐẠI CƯƠNG


- Hẹp eo đ ộng mạch chủ ĐMC là b ệnh tim bẩm sinh gây hẹp một đo ạn
ĐMC, c ạnh nơi xu ất phát của ống đ ộng mạch, nằm giữa đ ầu xa của quai ĐMC
và phần trên của ĐMC xu ống. Một số vị trí khác có thể bị hẹp như ĐMC ngang,
ĐMC xu ống hoặc ĐMC b ụng.
- Hẹp eo ĐMC thư ng đư c phân làm 2 loại bao gồm: Hẹp eo ĐMC đơn
thuần và hẹp eo ĐMC ph ối h p với thương t ổn trong tim khác (thông liên thất,
thất phải hai đư ng ra, th ng sàn nhĩ th ất, chuyển gốc đ ộng mạch. . .).
- Phương pháp điều trị gồm phẫu thuật điều trị hẹp eo ĐMC đơn thuần
và phẫu thuật điều trị hẹp eo ĐMC phối h p với các thương tổn trong tim.

II. CHỈ ĐỊNH


- Hẹp eo ĐMC đơn thuần
+ Chênh áp qua vị trí hẹp ≥ 20mmHg
+ Huyết áp chi trên -chi dưới chênh từ 20mmHg trở lên
+ Đư ng kính tại vị trí hẹp ≤ 50% so với chuẩn.
- Hẹp eo ĐMC phối h p thương tổn trong tim: tùy từng trư ng h p cụ thể
+ Suy tim kh ng đáp ứng với điều trị nội khoa
+ Sốc tim ở tr sơ sinh
+ Suy tim sung huyết kèm theo các dấu hiệu cận lâm sàng nh ư đối với
hẹp eo ĐMC đơn thuần.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


Không có chống chỉ định phẫu thuật cho bệnh lý này

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
Phẫu thuật viên, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đư c đào tạo
2. Phương tiện - dụng cụ
- Phòng mổ đã đư c vệ sinh khử khuẩn đ ạt tiêu chuẩn
- Có đ ầy đ ủ quần áo cho kíp phẫu thuật, đ ủ săng tr ải bàn và che phủ phẫu
trư ng, dụng cụ vô khuẩn, dung dịch sát trùng da cho cuộc mổ theo quy đ ịnh.
3. Người bệnh
Ngư i bệnh sơ sinh, có tình tr ạng lâm sàng suy tim sung huyết hoặc sốc
tim đư c truyền PG E1 nhằm mở ống đ ộng mạch. Phẫu thuật sửa chữa thư ng 16
đư c tiến hành sau khi tình trạng lâm sàng của ngư i bệnh đư c cải thiện. Phẫu
thuật cấp cứu ít khi đư c khuyến cáo, tuy nhiên phẫu thuật sửa chữa hẹp eo nên
đư c tiến hành sớm trong th i gian ngư i bệnh nằm viện. Phẫu thuật sửa chữa
hẹp eo đư c tiến hành tại bệnh viện có đ ầy đ ủ các đi ều kiên tiến hành phẫu
thuật tim cho tr em.
4. Hồ sơ bệnh án
Theo quy định của Bộ Y tế

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
2. Kiểm tra người bệnh
- Chẩn đoán xác định bệnh, xác định mức độ hẹp, vị trí hẹp và các thương
tổn phối h p nếu có.
- Hồi sức, điều trị nội khoa trước phẫu thuật.
- Hội chẩn trước phẫu thuật
- Bổ sung các x t nghiệm cần thiết cho phẫu thuật
3.Thực hiện kỹ thuật
- Dùng kháng sinh dự phòng theo y lệnh bác sỹ phẫu thuật trư ớc khi rạch
da 30- 60 phút tùy theo loại phẫu thuật và loại vi khuẩn thư ng gây nhiễm
khuẩn tại bệnh viện và theo phác đ ồ điều trị. Có thể duy trì trong vòng 48 gi .
- Hẹp eo ĐMC đơn thu ần
+ Giải phóng vị trí hẹp bằng cách cắt bỏ đoạn hẹp và nối lại hai đ ầu của
ĐMC ho ặc dùng vật liệu mở rộng qua vị trí hẹp.
- Hẹp eo ĐMC phối h p với các thương tổn trong tim
+ Tiến hành phẫu thuật sửa chữa hẹp eo ĐMC cùng một thì mổ với phẫu
thuật sửa chữa các thương tổn tro ng tim hoặc tiến hành phẫu thuật theo 2 thì mổ
tùy theo mức độ, tính chất phức tạp của tổn thương và khả năng tiến hành phẫu
thuật của từng bệnh viện.
+ Khi phẫu thuật 2 thì đư c lựa chọn, tùy theo tình trạng của ngư i bệnh,
điều kiện của bệnh viện mà có t hể tiến hành phẫu thuật tạo hình eo ĐMC đơn
thuần hoặc phối h p với phẫu thuật thắt động mạch phổi banding .
+ Nguyên tắc giải phóng đoạn hẹp đư c tiến hành tương tự như với ngư i
bệnh có hẹp eo ĐMC đơn thuần.
Các kỹ thuật trong tạo hình eo ĐMC
3.1. Tạo hình eo ĐMC b ằng cắt nối tận-tận
- Cắt-khâu ống động mạch. 17
- Cắt bỏ đoạn hẹp giữa hai clamp, loại bỏ hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn
nội mạc của ống động mạch.
- Nối lại hai đầu ĐMC bằng chỉ kh ng tiêu khâu vắt.
3.2. Tạo hình eo ĐMC b ằng cắt nối tận-bên
- Cắt-khâu ống động mạch
- Cắt bỏ đoạn hẹp giữa hai clamp, mở rộng đầu trên của miệng nối ĐMC
bằng cách cắt ch o vát.
- Nố

Tốp bệnh viện thực hiện : Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch)
dịch vụ hay xem
; DMCA.com Protection Status