;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2

CHỤP X QUANG Đ ỐT SỐNG CỔ C1 – C2

Chụp X quang đốt sống cổ C1 -C2 là kỹ thuật chụp X quang đ c biệt, nh m bộc lộ toàn bộ chọn lọc các đốt sống cổ C1-C2 đồng thời xóa nhòa cung răng hàm trên và dư ới.

I. ĐẠI CƯƠNG


Chụp X quang đốt sống cổ C1 -C2 là kỹ thuật chụp X quang đ c biệt, nh m bộc
lộ toàn bộ chọn lọc các đốt sống cổ C1-C2 đồng thời xóa nhòa cung răng hàm
trên và dư ới.

II. CHỈ ĐỊNH

VÀ CH NG CHỈ ĐỊNH
1. Chỉ định
chấn thương cột sống cổ cao
2. Chống chỉ định
- Không có chống chỉ định tuyệt đối
- Chống chỉ định tương đối : phụ nữ có thai
III. CHUẨN BỊ
1. Người th ực hiện
- Bác sỹ chuyên khoa
- Kỹ thuật viên điện quang
2. Phương tiện
- Máy chụp X quang chuyên dụng
- Phim, cát -xét, hệ thống lưu trữ
3. Người bệnh
Tháo bỏ khuyên tai, vòng cổ, c p tóc nếu có
4. Phi u xét nghiệm
Có phiếu chỉ định chụp X quang
I

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


- Đ t dọc phim trên bàn máy X quang, cố định bóng phim, chỉnh tia trung
tâm vào giữa phim
- Hướng dẫn người bệnh n m ngửa trên bàn máy, hai ch ân duỗi th ng, hai
tay xuôi theo cơ thể. Cổ duỗi sao cho đường nối 2 đỉnh mỏm chũm và bờ
dưới răng cửa hàm trên vuông góc với phim. Nếu người bệnhngồi hay
đứng thì đầu và 2 vai tựa vào lưới lọc. Bảo người bệnhhá miệng tối đa.
- Chỉnh m t ph ng chính diện vuông góc với phim và vào giữa phim theo
chiều dọc
35

- Tia trung tâm
- Bóng X quang chiếu th ng từ trên xuống dưới vuông góc với phim
- Tia trung tâm khu trú vào điểm bờ dưới răng cửa hàm trên và song song
với đường nối điểm này và đỉnh hai mỏm chũm vào giữa phim. Nếu người
bệnh bị dính cứng khớp hàm không há được miệng ta đưa bóng X quang
nhích lên phía trên, tia trung tâm khu trú vào giữa sống mũi và tia ra vào
giữa phim.
- Đ t tên người bệnh, dấu định hướng (P ho c T) và o bên phải ho c bên trái,
ngày tháng năm chụp
- Quan sát người bệnh qua kính, ấn núm phát tia X
- Hướng dẫn người bệnh ra khỏi phòng chụp, đưa phim đi tráng rửa.
V. NHẬN Đ ỊNH KẾT QUẢ
- C1-C2 trong hốc miệng và vào giữa phim
- Bờ dưới răng cửa hàm trên chồng lê n đáy xương chẩm
VI. TAI BIẾN VÀ X Ử TRÍ
- Kỹ thuật này không có tai biến.
- Một số sai sót có thể phải thực hiện lại kỹ thuật như: người bệnh không giữ
bất động trong quá trình chụp phim, không bộc lộ rõ nét hình ảnh khớp…

Tốp bệnh viện thực hiện : Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2
dịch vụ hay xem
Danh sách bệnh viện thực hiện
; DMCA.com Protection Status