;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

TRUYỀN DỊCH QUA TỦY XƯƠNG

- Truyền dịch qua tủy xương là phương pháp tiêm, truy ền trực tiếp qua tủy xương nh ằm đưa các lo ại dịch, thuốc vào hệ thống tuần hoàn tĩnh m ạch trung tâm của cơ th ể. - Có 3 vị trí có thể thực hiện kỹ thuật này là : đ ầu trên xương đùi, đầu trên xương chày và đầu dư ới xương chày m ắt cá trong), ở tr em đ ầu trên xương chày là vị trí thư ng đư c sử dụng nhất.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


- Truyền dịch qua tủy xương là phương pháp tiêm, truy ền trực tiếp qua
tủy xương nh ằm đưa các lo ại dịch, thuốc vào hệ thống tuần hoàn tĩnh m ạch
trung tâm của cơ th ể.
- Có 3 vị trí có thể thực hiện kỹ thuật này là : đ ầu trên xương đùi, đầu trên
xương chày và đầu dư ới xương chày m ắt cá trong), ở tr em đ ầu trên xương
chày là vị trí thư ng đư c sử dụng nhất.

II. CHỈ ĐỊNH


Những trư ng h p đe d ọa tính mạng ngư i bệnh mà không thể thiết lập
đư c đư ng truyền tĩnh m ạch.
Những trư ng h p đe d ọa tính mạng ngư i bệnh (Trẻ < 6="" tuổi="" )="" mà="" không="">
thể thiết lập đư c đư ng truyền tĩnh m ạch trong vòng 5 phút

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH


- Gãy xương nơi v ị trí chọc dò
- Viêm xương t ủy xương

IV. CHUẨN BỊ


1. Người thực hiện
- Bác sỹ: 01 ngư i đư c đào tạo về kỹ năng đặt đư ng truyền trong
xương.
- Điều dưỡng: 02 ngư i đư c đào tạo để phụ giúp bác sỹ thiết lập đư ng
truyền trong xương.
2. Phương tiện
- Kim chọc dò tủy xương có nòng s ố G18 (nếu trư ng h p không có kim
chọc tủy xương có th ể dùng kim kim loại 18G gắn vào ống tiêm 3cc ) .
- Thuốc gây tê Lidocain
- Bơm tiêm 5ml, 20ml
- Kelly, khay quả đậu
-Túi cát hoặc drap cuộn lại đ ể dưới gối làm đi ểm tựa
- Dây, dịch truyền
- Gạc, băng c ố định,cồn Iod, khăn l ỗ.
3. Người bệnh
- Ngư i bệnh và gia đình ngư i bệnh đư c giải thích hiểu rõ về cách tiến
hành thủ thuật.
- Lắp hệ thống máy theo dõi SpO2, huyết áp, Monitoring.
166
4. Hồ sơ bệnh án
Kiểm tra lại hồ sơ b ệnh án, giấy ký cam kết đ ồng ý thực hiện thủ thuật
của ngư i bệnh, gia đình ngư i bệnh.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và cam kết đ ồng ý thực hiện thủ
thuật của ngư i bệnh và gia đình ngư i bệnh.
2. Kiểm tra ngư ời bệnh
Đánh giá toàn tr ạngngư i bệnh, các dấu hiệu sinh tồn và ngư i bệnh có an
toàn đ ể thực hiện thủ thuật không.
3.Thực hiện kỹ thuật
- Xác đ ịnh vị trí chọc kim: là đ ầu trên xương chày ho ặc đ ầu dư ới xương
đùi như b ảng dư ới. minh họa như trong hình v ẽ.
Giải phẫu bề mặt truyền trong xương
Xương chày mặt trư ớctrong, 1-2 cm dư ới lồi củ xương chày
Xương đùi mặt trư ớc bên, 3 cm trên lồi củ bên
- Sát khuẩn vị trí chọc kim
- Gây tê và chọc kim vuông góc với mặt da
- Tiếp tục đ ẩy kim đ ến khi có cảm giác bị “sụt ” là xuyên qua màng
xương.
- Lắp bơm tiêm 5 ml và hút ki ểm tra. Bơm d ịch đ ể kiểm tra vào đúng v ị trí.
- Thực hiện y lệnh tiêm, truyền qua kim vừa chọc.

Kỹ thuật truyền trong xương ở xương chày
- Nếu dùng Khoan đi ện (EZ)
Khoan trong xương EZ là m ột dụng cụ dùng đi ện có thể chọc kim vào
trong xương r ất nhanh. Vị trí chọc giống như k ỹ thuật chọc bằng tay, nhưng đ ỡ
167
đau hơn đ ối với ngư i bệnh còn tỉnh do tốc đ ộ chọc nhanh. Kim chọc trong
xương EZ có 2 cỡ: cho tr lớn hơn và nh ỏ hơn 40 kg.
+ Chọn vị trí ( giống như k ỹ thuật chọc bằng tay)
+ Sát khuẩn
+ Chọn cỡ kim thích h p và gắn vào khoan, kim sẽ đư c cố định bằng
nam châm.
+ Giữ khoan van kim vuông góc với mặt da, đ ẩy kim quyên qua da mà
không chạy khoan cho đ ến khi cảm thấy xuống đ ến xương.
+ Bấm cho khoan chạy và đ ẩy khoan liên tục cho đ ến khi thấy khoan đã
đi qua màng xương có c ảm giác “s ụt xuống”.
+ Bỏ khoan và vặn tháo trocar ra
+ Hút thử tủy xương và ki ểm tra
+ Lắp dây truyền, cố định và thực hiện tiêm truyền theo y lệnh.
VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ
- Tổn thương xương và các m m ềm xung quanh: băng l ại, ch phục hồi.
- Tắc kim: thông lại nòng
- Nhiễm trùng: dùng kháng sinh, kh ng lưu kim l ại quá 24 gi .
- Hội chứng khoang do dịch truyền thoát ra vào các mô mềm.
-Gãy xương: nên có đi ểm tựa dư ới gối bằng túi cát hay drap cuộn lại
CHÚ Ý
- Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc vô khuẩn.
-
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status