;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

Có 102 tin được tìm thấy trong chuyên mục Phụ Sản

KHOÉT CHÓP CỔ TỬ CUNG

Khoét chóp cổ tử cung là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vùng chuyển tiếp ở cổ tử cung bị t ổn thương n ằm trong âm đ ạo theo hình chóp nón, có đáy là hai môi trư ớc và sau cổ tử cung.

NẠO SINH THIẾT TỪNG PHẦN

Nạo sinh thiết từng phần là thủ thuật nong cổ tử cung và nạo lần lượt ở cổ tử cung rồi đến buồng tử cung, qua đó lấy mẫu mô ở các vị trí này để quan sát dưới kính hiển vi, nhằm xác định mô bệnh học các tổn thương của mẫu mô...

CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN

Mục đích c ắt chủ động tầng sinh môn đ ể thai sổ ra dễ dàng, không làm rách tầng sinh môn và vết khâu liền tốt.

GIẢM THIỂU PHÔI

Giảm thiểu phôi chọn lọc là thủ thuật sử dụng kim chọc hút qua đư ờng âm đạo dư ới hư ớng dẫn siêu âm đ ể huỷ bớt thai trong ca đa thai.

KHÂU RÁCH CỔ TỬ CUNG

Rách cổ tử cung (CTC) là thương t ổn thư ờng gặp có hoặc không kèm theo rách âm đ ạo và tầng sinh môn. Tùy theo tổn thương đ ể phân loại đ ộ rách. Rách CTC dư ới chỗ bám của thành âm đ ạo, tổn thương nh ẹ, chảy máu ít...

PHẪU THUẬT CROSSEN

Phẫu thuật cắt tử cung qua đư ờng âm đ ạo đ ể điều trị sa sinh dục.

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỬ CUNG STRASSMAN

Phẫu thuật Strassman là ph ẫu thuật tạo hình buồng tử cung trong trư ờng hợp tử cung hai sừng hay tử cung có vách ngăn.

ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

Dụng cụ tử cung là một biện pháp tránh thai tạm thời và hiệu quả. Dụng cụ tử cung có hai loại: Loại dụng cụ tử cung có chứa đ ồng (TCu 380A có tác dụng tránh thai 8- 10 năm và Mutiload 375 có tác d ụng trong 5 năm) Loại dụng...

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN - THỞ MÁY

Đặt nội khí quản- thở máy là tạo đư ờng một đư ờng thở nhân tạo đ ể hỗ trợ hô hấp cho người bệnh trong những ca cấp cứu, suy thở nặng mà các phương pháp h ỗ trợ hô hấp khác không có kết quả.

GIÁC HÚT SẢN KHOA

Giác hút sản khoa (Ventouse) là một loại dụng cụ dùng lực hút chân không tác động lên đầu thai nhi, qua trung gian một chụp kim loại, để giúp sổ đầu khi cuộc chuyển dạ không tiến triển thuận lợi.

; DMCA.com Protection Status