;

Welcome to Khám Gì Ở Đâu

CẮT PHẦN PHỤ TINH HOÀN / MÀO TINH HOÀN XOẮN

- Phần phụ tinh hoàn là cấu trúc nhỏ với kích thước 2 - 3 mm nằm ở cực trên của tinh hoàn, giữa tinh hoàn v ào mào tinh hoàn. Phần phụ tinh hoàn hiện diện ở khoảng 92% trong tất cả tinh hoàn. - Xoắn phần phụ tinh hoàn trong bệnh cảnh của hội chứng viêm bừu cấp tính ở tr nam và là một trong những nguyên nhân thư ng gặp của hội chứng viêm bừu cấp tính, các nguyê n nhân khác như xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn hay viêm mào tinh hoàn.

khamgiodau.com

I. ĐẠI CƯƠNG


- Phần phụ tinh hoàn là cấu trúc nhỏ với kích thước 2 - 3 mm nằm ở cực
trên của tinh hoàn, giữa tinh hoàn v ào mào tinh hoàn. Phần phụ tinh hoàn hiện
diện ở khoảng 92% trong tất cả tinh hoàn.
- Xoắn phần phụ tinh hoàn trong bệnh cảnh của hội chứng viêm bừu cấp
tính ở tr nam và là một trong những nguyên nhân thư ng gặp của hội chứng
viêm bừu cấp tính, các nguyê n nhân khác như xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn
hay viêm mào tinh hoàn.

II. CHỈ ĐỊNH


- Xoắn phần phụ
- Hội chứng viêm bừu cấp
III. CHỐNG CHỈ ĐINH
- Rối loạn đ ng máu
- Bệnh lý toàn thân khác
VI. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
phẫu thuật viên nhi khoa có chứng chỉ hành nghề và có kinh nghiệm
2. Phương tiện
Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, các vật tư tiêu hao, trang thi ết bị cho
một cuộc phẫu thuật tiết niệu.
3. Người bệnh
Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, ph ẫu thuật và gây mê đ ầy đ ủ.
4. Hồ sơ bệnh án
Theo quy đ ịnh của Bộ Y tế

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH


1. Kiểm tra bệnh án
2. Kiểm tra người bệnh
3. Thực hiện kỹ thuật
- V cảm: gây tê tủy sống
- Ngư i bệnh nằm ngửa kê độn
- Phẫu thuật viên bên phải ngư i bệnh
21
- Dùng ngón tay trỏ và ngón cái cầm tinh hoàn và xác định đư ng rạch da.
Rạch da ngang bừu, qua lớp dưới da và cơ Dartos. Mở bao tinh hoàn. Phần phụ
tinh toàn nằm giữa mào tinh hoàn và cực trên của tinh hoàn, tiến hành cắt phần
phụ tinh hoàn. Cố định lại tinh hoàn vào cơ Dartos.
- Khâu da
VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TR Í
- Thư ng kh ng có tai biến gì xảy ra.
- Có thể xuất hiện nhiễm trùng vết mổ: xử trí thay băng vết mổ hàng ngày,
kết h p dùng kháng sinh đư ng uống.
Tin cùng chuyên mục
Dịch vụ nổi bật
Khoa phòng nổi bật
; DMCA.com Protection Status